Somerolaiset saivat terveen elämän eväitä

0
Liisa Anttila käväisi Terveen elämän eväitä -luentosarjan viimeisellä luennolla, joka keskittyi miehen terveyteen ja hyvinvointiin. Aiheista valottivat terveyskeskuslääkäri Teuvo Jokinen ja terveyskeskuspsykologi Voitto Vieraankivi.

Somero-lehti 25.11.2008

Teksti Merja Ryhtä
Syksyn kestänyt luentosarja Terveen elämän eväitä veti Kiiruun auditorion lähes joka kerta täyteen, aina tuolit eivät riittäneetkään. Somerolaiset ovat selvästi kiinnostuneet oman terveyden vaalimisesta ja edistämisestä.
Luentosarjan yhdessä kansalaisopiston kurssisihteeri Riitta Ryhdän kanssa suunnitellut terveydenhoitaja ja terveydenhuollon opettaja Liisa Anttila on syystä tyytyväinen. Juuri se saavutettiin, mitä lähdettiin hakemaan: somerolainen kiinnostui terveydestään ja on valmis tekemään hyvinvointinsa eteen työtä. Osallistujille annettiin tietoa ja ajattelemista.
– Selvästi tälle oli tilaus. Keskustelu oli vilkasta ja kysymyksiä sateli luennoitsijoille. Osallistujat olivat valveutuneita. Moni kertoi, että käsitellyistä aiheista jäi ajateltavaa kotiinviemisiksi, kertoi Liisa Anttila kansalaisopiston, järjestöjen ja terveyskeskuksen yhteistyössä järjestämästä terveysaiheisesta luentosarjasta. Tällaista yhteistyötä tarvitaan lisää.
– Jokainen meistä voi ja pystyy vaikuttamaan omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa, mutta myös kaupungissa tehtävillä poliittisilla ratkaisuilla on suuri merkitys ihmisten hyvinvointiin, pohtii Anttila. Terveen elämän eväitä -luentosarja on oiva esimerkki julkisen ja järjestöjen välisestä onnistuneesta yhteistyöstä.
– Kaikkien yhteiskunnan toimien lähtökohtana tulisi olla yksilön terveyden vaaliminen ja edistäminen. Päätöksiä tulee tehdä niin, että kuntalaisten on mahdollisuus tehdä terveellisiä valintoja.
Hän heitti esimerkiksi pyörätiet. Kun niitä rakennetaan, niin kansalaisten liikkuminen lisääntyy, samoin turvallisuus. Tai kun suolaa on vähennetty elintarvikkeista, niin sillä on ollu vaikutusta sydän- ja verisuonitautien vähenemiseen.
Terveyden palikat –syöminen, nukkuminen, liikuntaja ihmissuhteet
Luennoilla puhuttiin monipuolisesti aiheista, jotka vaikuttavat ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Lähes joka luennolla sivuttiin ravinnon ja liikunnan merkitystä.
– Monipuolinen ravinto, kohtuullinen liikunta, riittävä lepo ja merkitykselliset ihmissuhteet ovat terveen elämän eväitä. Resepti on yksinkertainen: liikuntaa tulee lisätä, monipuolista ravintoa on syötävä säännöllisesti ja sosiaalista kanssakäymistä pitää olla. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, muistutti Anttila.
Liikunta itsessään vaikuttaa niin moneen asiaan, kuten painonhallintaan, luuston kuntoon, mielenterveyteen ja jaksamiseen. Liikkuminen ei maksa mitään. Sitä voi harjoittaa omien voimavarojen mukaan ja edetä pienin askelin; aloittaa pienestä ja lisätä määrää kunnon kohotessa.
– Ala rauhallisesti, mutta etene määrätietoisesti. Periksi ei kannata antaa. Viettele kävelylle kaveri, kehotti Anttila.
Luentojen tarkoitus oli edistää somerolaisten hyvinvointia. Luennoilla kerrottiin myös siitä, miten asenteet ja odotukset vaikuttavat terveyteen. Positiivinen asenne ja sosiaaliset suhteet ovat sekä fyysisen että psyykkisen terveyden kulmakiviä.
Lepo, monipuolinen ravinto ja aivojen käyttö pitävät muistitoimintoja yllä. Hyvällä yöunella on suuri merkitys. Kun uni on vajavaista, ihminen on väsynyt, muisti heikkenee ja sydän- ja verisuonitautien riski kasvaa.
Liisa Anttila on jo miettinyt, että terveysaiheista luentosarjaa voisi jatkaa. Voisi ottaa käsiteltäväksi esimerkiksi mielenterveyden, päihteet ja eri sairauksien ennaltaehkäisyn.
Tämän päivän haasteita ovat muun muassa painonhallinta, sillä kakkostyypin diabetes lisääntyy huimaa vauhtia. Se taas vaikuttaa niin monen muun sairauden yleistymiseen.