Mitä itsenäisyys sinulle merkitsee?

0

Somero-lehti 4.12.2007

Heikki Setälä, 53 lentotoiminnan johtaja Häntälä:

Heikki Setälä

– Suomen itsenäisyys ei ole itsestäänselvyys. Kansakunta ja henkilöt, jotka panivat itsensä peliin, tekivät suuria uhrauksia itsenäisyyden hyväksi. Tänä päivänä Suomen johtaminen on erilaista kuin ennen. Vahvojen Suomen itsenäisyyden puolestapuhujien aikakausi loppui Adolf Ehrnroothin kuoltua. En näe itsenäisyyttä samanlaisena kuin edelliset sukupolvet. Maallamme on edelleen rajat, mutta toimintamme on laajentunut niiden yli. Hyvinvointimme ei ole enää kiinni pelkästään itsestämme, vaan riippuu hyvin pitkälti siitä, mitä muut tekevät ja päättävät. Emme voi enää yksin päättää, onko meillä esimerkiksi peruselintarviketuotantoa.
– Metsäteollisuus, joka on ollut koko itsenäisyyden ajan Suomen talouden selkäranka, myydään ulos. Kansakuntana luovumme tietoisesti tai tiedostamatta asioista, joiden varaan Suomen itsenäisyys ja mahdollisuus ylläpitää itsenäisyyttä on tähän asti perustunut. Voi olla hyväkin asia, tulevaisuus näyttää.
– Suomi on turvallinen maa. Olen tehnyt töitä maailmalla 30 vuotta. Suomessa ei tarvitse miettiä turvallisuuden ja oikeudenmukaisuuden kannalta sellaisia asioita kuin monissa muissa maissa. Suomalaiset ovat perusrehellistä kansaa. Jotka haukkuvat Suomea byrokraattiseksi, menkööt kokeilemaan vaikkapa Englantia. Perusturvallisuus ja huolenpito ovat meillä hyvällä tasolla. Järjestelmät on luotu niin, että melkeinpä asiassa kuin asiassa apu löytyy. Euroopassa ja eurooppalaisilla on hyvä kuva suomalaisista. Itsetuntoa meillä ei vieläkään ole riittävästi. EU:ssa muut maat, kuten Puola pitävät osin jopa röyhkeästi omiensa puolta, kun taas suomalaiset käyvät hiljaista neuvonpitoa meille tärkeistä asioista. Tällainen arkuus suomalaisten asioiden eteenpäin viemisessä on aivan hölmöä.

Matti Joro, 20, alikersantti, Kyyrän alue:
– Itsenäisyys. Se, että saa elää vapaassa maassa ja oman hallinnon alla. Itsenäisyyden merkitys tulee esille armeijassa tupakavereiden kanssa jutellessa. Välillä koulutuksessa voi olla joitakin itsenäisyyteen liittyviä teemoja.
– Armeija kuuluu käydä, se on velvollisuus. Esi-isät ovat olleet sodassa ja tehneet tästä vapaan maan. Armeijassa voi omalta osaltaan hankkia valmiuden maansa puolustamiseen.
– Toinen hyvä asia Suomessa on yhteiskuntajärjestelmä. Se on oikeudenmukainen. Ihmisillä on tuki, turva ja kouluttautumismahdollisuudet.

Kalle Nikula, 79, eläkeläinen, Kaislaranta:

Kalle Nikula

– Itsenäisyys, se on ihan selvä asia. Välillä itsenäisyys on ollut melkein katkolla, sillä sodassa sen menettäminen oli lähellä. Itsellänikin on siitä muistikuvia. Jos vielä puolitoista vuotta olisi kestänyt, olisin itsekin joutunut sotaan.
– Elintaso on myös noussut valtavasti sodan jälkeen, kun muistaa kaikki vaiheet. Yhdessä se työ on tehty, ja nyt eletään semmoista loistoaikaa.
– Työttömyys on laskenut vaan. On niin alhaalla, ettei ehkä koskaan ennen. On valitettavaa, että kaikki pakkautuvat tänne etelään.
– Ihmisillä on myös melkoinen vapaus, kun elää kunnolla. Vapaus on todella suuri. Ihmiset osaavat arvostaa, että täällä on hyvä olla, kun tiedetään, miten muualla maailmassa on.