Liike-elämä hakee vauhtia markkinointiyhtiöstä

0

Somero-lehti 16.1.2009

Teksti Salli Lehtinen
Joensuuntien varrella toimivat yksityiset palvelu- ja erikoismyymälät ovat yhdessä konsultti Simo Ilkan johdolla vuodesta 2007 lähtien selvitelleet ja pohtineet yritysten oman toiminnan ja varsinkin yhteistoiminnan kehittämistä.
Meneillään olevan, kaupungin hallinnoiman leader-hankkeen ”Kauppakatu Joensuuntie” jatkoksi on syntymässä Somero marketing -projekti, jonka tavoitteena on laajentua kattamaan koko ydinkeskusta. Eteenpäin pyritään lisäämällä palvelu- ja erikoisliikkeiden ja ketjumyymälöiden yhteistyötä ja markkinoimalla alueen kaupallisia palveluja suunnitelmallisesti.
– Kaksin aina kaunihimpi. Kun tehdään yhdessä markkinointi, saadaan enemmän näkyvyyttä ja voimaa, Simo Ilkka sanoo.
– Someron ydinkeskustan alueella toimii yli sata palvelu- ja erikoisalan liikettä. Olen sitä mieltä, että ihmiset eivät tiedä, mitä kaikkea täällä on. Joensuuntien liike-elämän kehittämisen yhteydessä olemme suunnitelleet uuden opastejärjestelmän. Jos se toteutuu, se koskee sisääntulotiet, tulosuunnat ja auttaa löytämään palvelut helposti.
Tärkeintä saadaihmiset Somerolle
– Tärkeintä on saada mahdollisimman paljon ihmisiä Somerolle ostoksille ja sitten yrittäjät kisailemaan keskenään. Someron keskustaajama on siinä mielessä hyvä, että se on tiivis, eikä marketteja ole rakennettu kauas pellolle.
Kauppakeskuksista rakennetaan yhä viihtyisämpiä. Simo Ilkka vertaa, että Joensuuntiellä kauppa-ala on taivaan alla, mutta siitä täytyy myös tehdä viihtyisä. Pääkatu on nyt hyvä ja siitä tulee entistä parempi, kun istutukset kasvavat. Lisäksi tarvitaan terasseja, kahviloita ja muuta.
– Kun kaupunki korjasi Joensuuntien, yritykset alkoivat myös kohentaa omia tilojaan. Vielä on tekemistä. Markettien teipattua ikkunansa umpeen, muiden olisi aika avata omansa. Ydinkeskusta pitää saada eläväksi. Tutkimusten mukaan ostopaikan valinta riippuu 70-prosenttisesti mielikuvista.
Someronmalli
Yritykset ovat tehneet paljon yhteistyötä Somerolla, mutta loppujen lopuksi yhteisistä ponnistuksista vastaavat pitkälti samat ihmiset oman työnsä ohessa.
Someron mallissa yhtiölle palkataan työntekijä, joka hoitaa yhteismarkkinointia ja yhteistyötä. Kulut on tarkoitus kattaa toiminnan tuloista.
– Toivon, että tästä kehittyy ”vientimalli”, jota voidaan käyttää muuallakin, pk-yritysten konsulttina 25 vuotta toiminut Ilkka sanoo.
Asiasta järjestetään tiedotustilaisuus tammikuun lopussa. Markkinointiyhtiön perustamispäiväkin on lyöty lukkoon, se on 11. helmikuuta. Joensuuntien liike-elämän kehittämisen eri vaiheissa on ollut mukana 30-40 yritystä, joten Simo Ilkka uskoo sitoutumishalua olevan.
Somero marketing -hankkeeseen on tarkoitus hakea tukea TE-keskukselta. Jos TE-keskus sen myöntää, hanke voidaan toteuttaa perinpohjaisemmin ja laajemmin kuin omin voimavaroin.