Nuoret haluavat vaikuttaa

0

Koulujen ja lehtien yhteistä Sanomalehtiviikkoa vietetään tällä viikolla.
Sanomalehtien Liitto teetti Nuoret ja vaikuttaminen -tutkimuksen, jossa selvitettiin, mihin 13–15-vuotiaat nuoret tahtovat vaikuttaa ja mitkä ovat heille tärkeimpiä vaikuttamisen tapoja.
Selvisi, että nuoret tahtovat vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon nykyistä enemmän.
Lähes 90 prosenttia nuorista pitää tärkeänä, että päättäjät kuuntelisivat nuorten mielipiteitä. He kuitenkin kokevat, että nuorten näkemyksiä kuullaan tällä hetkellä päätöksenteossa varsin heikosti.
Tulevan vaalikauden tärkeimmäksi teemaksi nuoret nostavat ilmaston- ja ympäristönsuojelun edistämisen.
Tutkimuksessa selvisi lisäksi, että yläkouluikäisten nuorten vaikuttaminen painottuu hyvin vahvasti arkeen, ja some on heille luontevin vaikuttamisen väline.
Tutkimukseen vastasi 576 nuorta.
Somerolla yksi kanava vaikuttaa on nuorisovaltuusto. Se on poliittisesti sitoutumaton nuorten vaikuttajaryhmä, joka toimii Somerolla ajamassa paikallisten nuorten etuja. Vaaleilla valittavat jäsenet ovat noin 13–20-vuotiaita.