Somero onnellisempi kuin Salo ja Forssa

0

Somero-lehti 2.1.2009

Teksti Salli Lehtinen
Kärkeen pääsi ruotsinkielinen Luoto ja joukko pieniä saaristokuntia. Pertteli oli yhdeksäs, Somero sijaluvulla 131, Salo 353:s ja Forssa kuudenneksi viimeisenä numerolla 408 yhden portaan Turkua ylempänä.
Vuosilta 2004–2007 peräisin olevissa tilastoissa olivat mukana kunnan alle 6-vuotiaiden ja yli 64-vuotiaiden määrä, äänestysinto, palvelualalla työskentelevien osuus työvoimasta, liikenne-, omaisuus- ja väkivaltarikosten määrä, veroäyri, työttömyysaste ja avioerojen määrä.
Antaako hyvä sijoitus oikean kuvan somerolaisten onnellisuusasteesta, perheneuvoja Leena Laurén?
– Aika oikean ainakin sillä perusteella, että Somero ei ole kymmenen parhaan joukossa, lomalta kahvipöydästä yllätetty perheneuvoja päättelee.
– Elämähän ei ole pelkkää onnellisuutta. Välillä se on sitä ja välillä tätä, toisinaan toiveiden mukaista ja toisinaan on kestettävä kaikenlaista.
Leimallista kärkipaikan vallanneille kunnille on niiden pienuus, ruotsinkielisyys ja luonnonläheisyys.
– Somerokaan ei voi luontoa ohittaa. Näissä oloissa on tehtävä päätökset tosiasiat huomioon ottaen. Tilastojen taustalla on päätöksentekoa, jossa ei tavoitella kuuta taivaalta vaan on pitänyt pysyä realistisena.
Luodon kunnan asukkaat kehuvat asuinpaikkaansa siitä, että heillä on sukulaisia ja ystäviä ympäri kuntaa ja talkootöitä tehdään paljon.
Somerolaisilla on myös paljon ystäviä ja sukulaisia ympärillään, mikä johtaa välillä valituksiin sisäsiittoisuudesta.
– Ystävät ja sukulaiset ovat ihmissuhteita, jotka antavat paljon elämään, tuovat tyytyväisyyttä ja turvallisuutta.