Uutta oppimalla mieli virkeänä

0

Vuoden alku on saanut monet aloittamaan uuden harrastuksen ja opettelemaan uusia taitoja. Suomalaiset näyttävät olevan innokkaita harrastajia ja oppijoita.
Tutkimustulokset vihjaavat, että niin sanottu vapaaehtoinen, harrastusmuotoinen opiskelu on hyväksi terveydelle. Tulokset ovat samankaltaisia riippumatta siitä, osallistuvatko ihmiset esimerkiksi liikuntakursseille vai kieliopintoihin.
Opiskelun ja terveyden välisiä yhteyksiä on tutkittu. Aikuisopiskelun on todettu lisäävän itseluottamusta, sosiaalisia verkostoja ja parantavan mielenterveyttä. Omaehtoinen oppiminen on myös stressitöntä, koska siihen ei liity tutkintotavoitteita eikä suoriutumista arvioida tiukoilla mittareilla.
Suomi on hyvä maa. Täällä on mahdollista opiskella koulutustaustasta riippumatta ja huokeaan hintaan. Aina ei uuden aloittamiseen tarvita opinahjoa. Itsekseenkin voi ryhtyä ottamaan uutta taitoa haltuun.
Onnistuminen ja Minä pystyn vielä oppimaan -tunne tuottaa mielihyvää, jota ei voi sanoin kuvata.