Somero-lehti 3.2.1989

Inhimillistä sävyä Joneuuntien liikenteeseen on luvassa tien liikenne- ja ympäristösuunnitelmassa, josta Suunnittelukeskus Oy on tehnyt tarjouksensa Someron kunnalle.

Kunnanhallitus käsitteli asiaa viime kokouksessaan, mutta katsoi tarpeelliseksi pyytää siitä vielä teknisen lautakunnan ja rakennustarkastajan lausunnot.

Suunnitelman laatiminen tulisi maksamaan vähintään 100 000 markkaa, jota määrärahaa ei ole tämän vuoden varsinaisessa talousarviossa, vaan se tulisi varata lisätalousarvioon.

Joka tapauksessa suunnitelman tavoitteena olisi Joensuuntien tieympäristön muuttaminen vastaamaan liikekatua. Toteutuessaan se palvelisi keskustan asiointiliikennettä ja olisi tärkein ulkoisen ilmeen luoja.

Tieympäristön kohentamsien avulla Joensuuntien mittakaava voitaisiin muuttaa inhimillisemmäksi, koska ohikulkutien valmistuttua läpikulkuliikenteen tarpeita ei enää tarvitse ottaa huomioon.

Liikenne- ja ympäristösuunnitelmalla on Joensuuntien osalta ylevät tavoitteet. Suunnitelmassa etsitään ratkaisua, joka parantaa ympäristön laatua ja viihtyisyyttä, selkeyttää liikenneympäristöä ja parantaa siten liikenteen turvallisuutta, parantaa kevyen liikenteen palvelutasoa ja asemaa, luo Somerolle positiivisen taajamakuvallisen ilmeen sekä luo edellytykset keskustan rakennuskaavan muutoksille.

Suunnitelmassa on tarkoitus käsitellä Joensuuntien katutilaa ”seinästä seinään”. Pysäköinnin suunnittelussa tonteilla on oleellinen asema, joten tarkasteluun kuuluvat kaikki Joensuuntiehen rajoittuvat tontit.

Projektin johtajana tulisi toimimaan Suunnittelukeskus Oy:n suunnittelupäällikkö Rauno Yli-Kovero apunaan liikennesuunnittelun osalta insinööri Teuvo Ristola.

Suunnitelman laatiminen etenee vauhdilla sen jälkeen, kun kunnanhallitus ja määrärahan osalta myös kunnanvaltuusto näyttää hankkeelle vihreätä valoa. Jo toukokuun lopussa luvataan alustava yleissuunnitelma esitellä yleisölle. Työ kustannusarvioineen valmistuisi syyskuun lopussa, jolloin ensi vuoden talousarvioon on mahdollista saada ensimmäisen rakennusvaiheen toteuttamismääräraha.