Lääninvaihto vaikuttaa hitaasti poliisitoimeen

0
Nimismies Pauli Eino ei odota nopeita lääninvaihdoksen aiheuttamia muutoksia poliisitoimeen.

Somero-lehti 17.2.1989

Somero ei siirry ensi vuoden alussa automaattisesti Tammelan tuomiokunnasta Halikon tuomiokuntaan, vaan siirtoon tarvitaan valtioneuvoston erillinen päätös. Nimismies Pauli Eino kertoi saaneensa oikeusministeriöstä tiedon, jonka mukaan tätä muutosta ei pidetä kovinkaan kiireellisenä, koska se aiheuttaisi resurssiongelmia.

Puhuessaan keskiviikkona kunnanvaltuustolle lääninvaihdoksen poliisitoimeen vaikuttavista muutoksista nimismies Pauli Eino muistutti, että nykyisinkin on olemassa tuomiokuntia, joiden kunnat kuuluvat eri lääneihin. Hän piti Someron kannalta kuitenkin tärkeänä, että käräjät säilyisivät Somerolla.

Someron siirtyminen Forssan yhteistoiminta-alueesta Halikon alueeseen vaikuttaa todennäköiseltä ja sitä puoltavat muun muassa aluehälytyskeskuksen sijainti Salossa ja alueen sama puhelinverkkoryhmä. Asian ratkaisee aikanaan Turun ja Porin lääninhallitus.

Someron nimismiespiirin lakkauttamisesta ei Pauli Einon mukaan ole edes vakavasti keskusteltu. Turun ja Porin läänissä on kolmetoista Someroa pienempää nimismiespiiriä, joten siinäkin mielessä Someron piirin lakkauttamiseen ei ole aihetta.

Someron rikollisuutta nimismies Eino piti pienempänä kuin koko maan maalaiskunnissa keskimäärin. Parin vuoden sisällä tosin Somerolla on tapahtunut muutamia laajempaa huomiota herättäneitä rikoksia, joista on saattanut syntyä virheellinen kuva kokonaistilanteesta.

Vuonna 1987 Somerolla kuitenkin oli 1002 tilastoitua rikosta kymmentätuhatta asukasta kohti, kun vastaava luku maalaiskunnissa keskimäärin oli 1160 rikosta.