Äidinkielenopettajat ovat huolissaan, kun nuoret lukevat vähän tai eivät lainkaan. Lukemattomuus alkaa näkyä: luetun ymmärtämisen taidot ovat heikentyneet. Se taas heijastuu kaikkeen oppimiseen.
Lukemattomuus näkyy kirjoittamisessa. Sanavarasto on heikentynyt ja tekstit lyhentyneet. Vaikeuksia tuottaa esimerkiksi käydä läpi koulun äidinkielen pakolliset teokset, ymmärtää lukemansa ja tuottaa niistä tekstiä.
Syventävä lukeminen on monelle haaste. Tekstien avaaminen on opettajille arkipäivää.

Lue lisää nuorten lukemisesta tiistain 5.2. Somero-lehdestä