Poliisi näkyy jatkossakin Somerolla

0
Poliisipäällikkö Tapio Huttunen (edessä) ja apulaispoliisipäällikkö Tommi Teuri tutustuivat Someron tarpeisiin ja kertoivat poliisilaitoksen aikeista.

Somero-lehti 20.12.2009

Teksti Salli Lehtinen
Lähipoliisitoimiston ansiosta somerolaisten ei tarvitsisi lähteä tapaamaan poliisia Saloon, vaan keskustelut hoituisivat Somerolla ajanvarauksen perusteella.
Paikkaa käytettäisiin myös kuulusteluihin ja lupahallintoasioiden hoitamiseen. Poliisipartiot voisivat poiketa sinne tarvittaessa.
Jatkuvaa päivystystä lähipoliisitoimistoon ei tule.
Nykyiset palvelupisteen tilat ovat liian suuret poliisille, toista paikkaa ryhdytään etsimään katutasosta, näkyvältä paikalta.

Poliisipäällikkö Tapio Huttunen (edessä) ja apulaispoliisipäällikkö Tommi Teuri saivat Someron kaupungilta hyvän vastaanoton kertoessaan poliisin lähipalvelu- suunnitelmista.

Somerolle perusteilla lähipoliisitoimisto

Salli Lehtinen
– Nimismiespiirin käyttöön aikanaan tarkoitetut tilat ovat meille aivan liian suuret ja epätarkoituksenmukaiset. Etsimme keskustasta näkyvältä paikalta pienempää tilaa, apulaispoliisipäällikkö Tommi Teuri sanoo.
Lähipoliisipalvelujen toimipisteessä poliisi voi keskustella asiakkaiden kanssa, tehdä kuulusteluja ja hoitaa lupahallintoasioita ajanvarauksen perusteella. Poliisipartioilla on mahdollisuus käyttää tiloja päivittäisissä partiointitoimissaan.
Lähipalvelupiste ei anna päivystystyyppisiä poliisipalveluita. Niitä saa enää poliisiasemilla.
Ennen Someroa Varsinais-Suomen poliisilaitos on sopinut lähipalvelupisteen perustamisesta Naantaliin ja Laitilaan. Seuraavaksi alkavat neuvottelut Paimion kanssa.
Samaan aikaan etsitään ratkaisuja yhteispalvelupisteistä, joista kansalaiset saisivat lupakansliapalveluita yhtenä tai kahtena päivänä viikossa. Tähän mennessä Varsinais-Suomen yhteispalvelupisteiden toiseksi osapuoleksi on järjestynyt kunta tai Kela.
Ihanteellisimmassa tapauksessa poliisin lähipalvelut ja yhteispalvelupiste toimisivat toistensa yhteydessä.
Palvelut tulevatsomerolaisten luo
Poliisipäällikkö Tapio Huttusen ja apulaispoliisipäällikkö Tommi Teurin neuvottelukäynti Somerolla oli huojentavaa kuultavaa kaupunginjohtaja Leo Haltsoselle ja valtuuston puheenjohtajalle Mauri Salolle.
– Olen ymmärtänyt, että poliisi-kyltti säilyy jonkun rakennuksen kyljessä. Hyvä, että somerolaisten ei tarvitse hakea palveluja kauempaa, vaan poliisi tulee palvelemaan ihmisiä tiettyinä, sovittuina aikoina, Haltsonen totesi.
Neuvonpidossa käytiin läpi Someron alkuvuoden rikollisuustilannetta, jonka todettiin menneen hyvään suuntaan. Rikokset ovat vähentyneet.
Palvelujen tarjontaa ja tarvetta seurataan kaupungin ja poliisitoimen johdon neuvotteluissa. Seuraava tapaaminen on kesällä.