Säännöt ovat samat kaikille luottamushenkilöille

0
Luottamushenkilöiden koulutus kuuluu Someron Työväenyhdistyksen rutiineihin.

Somero-lehti 3.2.2009

Teksti Salli Lehtinen
Someron sosiaalidemokraatit saivat 23-24 eri henkilöä luottamustehtäviin. Heistä 19 tuli koulutukseen, kun Työväenyhdistys sitä tarjosi.
Koulutuksen vetänyt Jouko Elo valaisi luottamushenkilöasemaan ja lautakuntien kokouksiin liittyviä asioita, eri henkilöiden roolia kokouksissa ja päätöksentekoa.
Hän muistutti, että vaikka oma puolueen koulutuspaketista on kyse, säännöt ovat samat kaikille puolueesta riippumatta.
Jääviys, eriävän mielipiteen jättäminen, salassapito ja luottamushenkilön oikeus saada tietoja ovat erityiskysymyksiä, joista on aina paikallaan puhua.
Ei ole tavatonta, että lautakunnan jäsen ei tiedä, että saadakseen eriävän mielipiteen päätökseen hänen on täytynyt avata suunsa jo asiaa käsiteltäessä.
Taina Ruuhilehto on kuulunut aiemmin 7,5 vuotta Ähtärin valtuustoon. Kun ovi aukeni nyt Someron kunnalliselämään, hän halusi päivittää tietojaan.
Kertaus ei ole haitaksi, päätteli Harri Kurttila, jota odottaa perusturvalautakunnan puheenjohtajan tehtävä.
Riitta Lehtinen on ensimmäistä kertaa mukana kunnallisessa päätöksenteossa. Hän halusi tietää päätöksenteon etenemisestä ja siihen vaikuttamisesta.
Ryhmäkurista ei ollut puhetta, kun demareilla ei sellaista ole. Sen sijaan Jouko Elo korosti, että ennen kokousta ryhmän täytyy kokoontua keskustelemaan käsiteltävistä asioista. Luottamustehtävään ei voi lähteä sillä mielellä, että mitähän tänään on esillä.
Kansalaisopistolla on pitkästä aikaa koulutusta luottamushenkilöille. Olla-Riitta Aarikka ja sivistysjohtaja Laila Mäkelä kouluttavat luottamushenkilöitä perjantaina 13. ja lauantaina 14. maaliskuuta.