Somerolaiselle syyte eläinsuojelurikoksesta

0

Somerolaista sikatilallista syytetään eläinsuojelurikoksesta.
Sikojen pitopaikkoja ei ole pidetty puhtaina. Karsinoissa on ollut liian paljon eläimiä, joten ne ovat joutuneet elämään liian ahtaissa oloissa. Eläimillä ei ole ollut jatkuvasti riittävästi vettä saatavilla.
Tilalla on tehty eläinsuojelutarkastuksia 2014-2017. Tarkastuksissa eläinten hoidossa ja pitopaikoissa on havaittu puutteita, ja samat ongelmat ovat toistuneet.
Syyttäjä vaatii sikatilallista eläintenpitokieltoon.
Varsinais-Suomen käräjäoikeus antaa asiasta tuomion 12.2.