Luontokin kaipaa ääniä

0

WWF:n Living Planet 2018 -raportin mukaan selkärankaisten villieläinten määrä on romahtanut. Maapallon selkärankaisten villieläinten populaatiot ovat pienentyneet 60 prosenttia vuosien 1970 ja 2014 välillä.
Sukupuuttoaalto uhkaa lajien lisäksi taloutta, ruuantuotantoa ja terveyttä. Jopa puolet Suomenkin luontotyypeistä on uhanalaisia.
Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ovat sidoksissa. Ilmastonmuutos pahentaa luonnon ahdinkoa, luonnon hävittäminen taas lämmittää ilmakehää.
WWF:n kyselyn mukaan suomalaisista 78 prosenttia on huolissaan luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä. Kevään vaaleissa peräänkuulutetaan päättäjiltä selkärankaa toimia luonnon puolesta.
Tulevan hallituksen on turvattava luonnon monimuotoisuus Suomessa. Tarvitaan pikaisia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
Hallitus pystyy hyviin tekoihin, niin sinäkin. Kanna kortesi kekoon arjessa. Jätä materian perässä juokseminen ja kuluttaminen vähemmälle, nauti tästä hetkestä ja ihmisistä ympärilläsi.