Somero-lehti 25.4.1989

Munakunnan pakkaamon lopettaminen Somerolta vahvistaa yksityistä munanpakkaustoimintaa paikkakunnalta.

Maanantaina oli allekirjoitettavana kauppakirja, jolla Jorma Saarni Ky ja Mauri Salo Oy ostivat kunnalta perustettavan kiinteistöyhtiön lukuun tällä hetkellä Nioben käytössä olevan teollisuushallin. Kauppakirja oli maanantaina kunnanhallituksen käsiteltävänä ja tulee kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi toukokuun 10. päivänä.

Niobe etsii parhaillaan Somerolta toimisto- ja tuotantotiloja.

Yksityisen munapakkaamon Terttilässä omistava Mauri Salo kertoi siirtävänsä pakkaamotoimintansa ostettavaan halliin loppukesällä. ”Halli vapautuu kesäkuun alussa, mutta tehtävä remontti ja koneiden asennus vie aikaa niin, että pakkaustoimintaan näissä tiloissa päästään loppukesällä.”

Hallin ostosta on Mauri Salon mukaan neuvoteltu kunnan edustajien kanssa parin kolmen viikon ajan. Hän kiistää kuitenkin sen, että Munakunnan pakkaamotoiminnan lopettaminen yksin oli ratkaisemassa hallin ostamisen kunnalta.

”Kun tuli tieto Munakunnan pakkaamon lopettamisesta Somerolla ja Laitilassa, tiedustelimme mahdollisuuksia tämän hallin ostamisesta kohtuullisella hinnalla. Hintapyyntö 5,2 milj. mk kuitenkin lopetti mielenkiintomme Munakunnan halliin.”

”Pääasiallisena lähtökohtana hallin ostamiseen on se, että haluamme parantaa toimintaolosuhteitamme. Lähiviikkoina ratkeaa hallin toiminnan laatu ja laajuus tarkemmin, Kauppahinta on 1,1 milj. mk, joka samoin kuin koko kauppa – korostettakoon vielä kerran – ratkeaa lopullisesti vasta sitten, kun kunnanvaltuusto on kaupan hyväksynyt.”

”Halliin on tarkoitus muodostaa nykyaikainen munanpakkaamo, jossa kasvavaa asiakaskuntaa voidaan palvella entistä paremmin. Mitään suurempaa siirtymää Munakunnasta yksityisiin munanpakkaamoihin ei tähän mennessä ole tapahtunut, mutta samalla toki varaudumme asiakaskuntamme kasvuun”, sanoi Mauri Salo.

Jorma Saarni ei halua tässä vaiheessa kertoa lähemmin omista suunnitelmistaan. ”Asia on meillekin niin uusi, ettei kokonaiskuva mahdollisista muutoksista ole vielä lainkaan selkiytynyt. Mielelläni kerron vasta sitten, kun konkreettiset suunnitelmat ovat valmiina”, sanoi Jorma Saarni.