Käytä oikeuttasi

0

Äänioikeus on yleinen ja perustuu Suomen kansalaisuuteen ja 18 vuoden ikään. Se on yhtäläinen, sillä kullakin äänioikeutetulla on yksi ääni. Äänioikeus on luovuttamaton, kukaan ei voi äänestää toisen puolesta. Äänioikeuteen liittyy vaalisalaisuus. Kukaan, sen enempää vaaliviranomaiset kuin muutkaan äänestäjät eivät voi saada tietää, ketä ehdokasta äänestäjä äänesti. Äänestäjä ei myöskään itse voi jälkikäteen todistaa, ketä ehdokasta hän äänesti. Vaalijärjestelyiden on turvattava vaalisalaisuuden toteutuminen.
Äänioikeuden käyttö on oikeus, mutta ei velvollisuus. Jokainen saa itse päättää, äänestääkö hän vaaleissa vai ei. Tätä mahdollisuutta käyttää hyväkseen vuosi vuodelta isompi määrä suomalaisia, mikä demokratian toteutumisen kannalta ei ole hyvä asia, sillä äänestys on yhteisön päätöksenteon väline ja menetelmä. Se on myös tapa vaikuttaa yhteisiin asioihin. Käytä ääntäsi.