Somero-lehti 7.4.1989

Viime vuoden heinäkuussa julkistettu suunnitelma siirtopuutarhan sijoittamisesta Hovimäen lähelle on vajaan vuoden aikana jalostunut laajemman vapaa-ajan rakennusalueen suuntaan.

Ranta-alueille tehdään rantakaava ja Hovimäkeen sekä Helsingintien eteläpuolelle ns. Marjalan metsän normaali vapaa-ajan asutuksen salliva rakennuskaava.

Muodostettavien mökkitonttien käyttöä ei ole rajattu siirtolapuutarhan tarpeisiin, vaan Hovimäen palveluja alueen ydinkeskuksena käyttäen kunnan omistamalle lähes 150 hehtaarin alueelle pyritään sijoittamaan monipuolista ulkoilu- ja harrastustoimintaa.

Alueen ilmakuvaukset kartoitusta ja kaavoitusta varten ovat alkamassa yhteensä noin 600 hehtaarin alueella ja tavoitteena on, että ensimmäiset rakentajat pääsevät alueelle vuoden kuluttua. Myös yksityiset maanomistajat ovat osoittaneet mielenkiintoa omistamiensa alueiden kaavoittamiseen. Koko kaavan piiriin suunnitellulla alueella on yhteensä n. 40 maanomistajaa.

Haja-asutusalueen maankäyttö on siis kaikin puolin selkiytymässä. Tähän saakka käytössä ollut poikkeuslupamenettely ei ole tyydyttänyt sen enempää maanomistajia kuin kuntaakaan.