Ministeri vieraili Somerolla: Suomen tärkein pääoma on hyvinvoivat ihmiset

0
Ministeri Anne-Mari Virolainen kävi Somerolla torikansan jututettavana. Kuva Merja Ryhtä.

Kokoomuksen ministeri Anne-Mari Virolainen haluaa muistuttaa, millainen meidän jokaisen Suomen pitää olla; täällä ketään ei jätetä yksin, vaan jokaisen pitää saada tarvittaessa apua ja tukea. Hän esittää parannuksia mielenterveystyöhön ja nopeampaa mielenterveyspalveluihin pääsyä. Lisäksi mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämiseksi tarvitaan laajaa toimenpideohjelmaa.

– Jokaisen on voitava luottaa, että hän saa tarvitsemansa avun ja huolenpidon. Tämä on yksi hyvinvointiyhteiskuntamme peruspilareista ja siitä meidän on huolehdittava kaikin keinoin, ministeri Virolainen sanoo.

Kokoomus esittää hoitotakuuaikojen kiristyksiä eri palveluihin, ei vain lääkärin vastaanotolle. Kokoomus on esittänyt muun muassa hoivatakuuta sekä nopeampaa mielenterveyspalveluihin pääsyä etenkin nuorille ja lapsille. Mielenterveysongelmat ja masennus ajavat etenkin nuoria sairauslomalle, jopa työkyvyttömyyseläkkeelle yhä enemmän. Myös mielenterveyteen liittyvää sosiaalista leimautumista on vähennettävä.

– Lasten ja nuorten mielenterveyshoidon osalta hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi on toteuduttava jatkossa vähintään puolet nopeammassa määräajassa lähetteen saapumisesta kuin nykyään sekä mielenterveyshoidon vähintään kuukaudessa hoidon tarpeen arvioinnista. Nykyinen kolme kuukautta on aivan liian pitkä aika lapselle tai nuorelle odottaa. Nopeammasta avun saannista tarvitaan selvät kirjaukset lainsäädäntöömme, Virolainen linjaa.

Lisäksi tarvitaan toimia asunnottomuuden ja ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi. Suomen pitää jatkossakin olla maailman onnellisin maa. Oikeusministeri Antti Häkkänen on jo puuttunut pikavippien käyttöön ja ylivelkaantumiseen aiempaa vahvemmin, mutta toimia on jatkettava. Erityisesti on vahvistettava nuorten oman taloudenhallinnan osaamista sekä puututtava aggressiiviseen pikavippien markkinointiin, jossa luodaan ihmisille mielikuvia helposta rahasta ja aiheutetaan uusia ongelmia. Nämä toimenpiteet tukevat myös syrjäytymistä.

– Haluamme vahvistaa työtä asunnottomuuden vähentämiseksi lisäämällä etenkin suurten asutuskeskusten alueille asuntojen tarjontaa sekä lisätä toimia huono-osaisuuden ja taloudenhallinnan ongelmien ehkäisemiseksi. Tämä on tärkeä kokonaisuus syrjäytymisen ehkäisemisen ja suomalaisten hyvinvoinnin kannalta.

Somero-lehden arpoma vaalikysymys oli: Mitä tehdä valtion kestävyysvajeelle?
– Kestävyysvaje pystytään kuromaan umpeen vain työllisyyttä parantamalla. Tarvitsemme työllisyyteen kannustavia rakenteellisia uudistuksia verotuksessa, sosiaaliturvassa ja työelämässäkin. Tarvitsemme jatkuvan oppimisen uudistuksen, jotta avoimien työpaikkojen vaatimukset ja työttömien osaaminen löytävät toisensa. Uudistuksilla nostetaan työllisyys vähintään 75 prosenttiin seuraavalla vaalikaudella. Seuraavaksi tavoitteena on pohjoismainen noin 80 prosentin työllisyysaste.
– Työhön ja yrittämiseen kohdentuvia veronkiristyksiä ei pidä tehdä. Työn tekemisen pitää kannattaa aina. Haluammekin toteuttaa verouudistuksen, jossa ansiotuloveroja kevennetään miljardilla eurolla, koskien myös eläkeläisiä. Verouudistus tehdään korottamalla haittaveroja vastaavalla summalla. Työ on tunnetusti parasta sosiaaliturvaa. Tarvitsemme sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen, joka palkitsee työnteosta ja kannustaa aktiivisuuteen. Lisäksi tarvitaan mm. perhevapaauudistus ja reilun paikallisen sopimisen edistämistä, vastaa lietolainen kokoomusministeri Anne-Mari Virolainen, 53.

 

Lue lisää 9.4.2019 lehdestä