Nuorten lihavuus lisääntyy

0

THL:n tuoreen tilaston mukaan 2–16-vuotiaista pojista 27 prosenttia ja tytöistä 18 prosenttia on ylipainoisia. Lihavaksi luokiteltavia pojista on kahdeksan ja tytöistä neljä prosenttia.
Alueelliset erot ovat suuria. Pojilla ylipainoisten osuus vaihtelee kunnasta riippuen alle 20 prosentista lähes 60 prosenttiin ja tytöillä runsaasta 10 prosentista lähes 40 prosenttiin. Yllättäen ylipaino on maaseudulla yleisempää kuin kaupungeissa.
Johtopäätöksenä on, että maaseudulla on huonommat mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen kuin kaupungeissa. Koulumatkat on kuljettava bussilla tai autolla. Liikuntapaikkoihin voi myös olla myös pitkä matka.
Eniten ylipainoisia löytyy Savukoskelta Lapista, jossa noin 57 prosenttia lapsista ja nuorista on ylipainoisia. Vähiten ylipainoisia on Uudellamaalla. Myös perheen tuloeroilla on vaikutusta.
Someron sijoittumista ei ole tiedossa, koska tilastossa ovat mukana vain kunnat, joiden potilastietojärjestelmät kommunikoivat THL:n tiedonsiirtojärjestelmän kanssa.