Huhtikuun alussa Someron kotihoidon kirjoilla oli 46 yli 65-vuotiasta henkilöä, joita omainen hoitaa kotona. Heistä 40 hoitaa puolisoaan, neljä lastaan, yksi sisarustaan ja yksi muuta sukulaistaan.
Omaishoitajista reilu puolet on jo 75-vuotiaita tai vanhempia. He tekevät arvokasta työtä.
Lauri Perlinen on yksi heistä. Hän hoitaa kotona vaimoaan Raijaa.

Lue lisää Perlisten arjesta 5.4. Somero-lehdestä