Someron työpankki alkoi vuokrata pitkäaikaistyöttömiä yrityksille

0

Somero-lehti 3.4.2009

Teksti Salli Lehtinen

Someron kaupungin työpankki on ryhtynyt vuokraamaan pitkäaikaistyöttömiä yrityksille ja yksityisille kiireavuksi ja pitempään tarpeeseen. Yritysten kautta työttömille toivotaan avautuvan paremmin paikkoja avoimille työmarkkinoille.

– Ensimmäinen sopimus on tehty, ja muutama kysely on tullut, sanoo työpajaohjaaja Matti Toivonen, joka hoitaa vuokraukset ja allekirjoittaa sopimukset kaupungin puolesta työtoiminnan ohjaajan Kaija Reposen kanssa.
Työpankki välittää vuokratyöntekijöiksi pitkäaikaistyöttömiä, jotka ovat kaupungilla palkkatuetussa työssä. Kaupunki vastaa työnantajavelvoitteista, mutta työnjohto kuuluu yritykselle.
Alkajaisiksi työpankissa on neljä työntekijää. Määrä kasvaa kysynnän mukaan. Työpankista löytyy apua esimerkiksi rakentamiseen, maalaushommiin ja pikku korjauksiin. Työntekijän tuntivuokra on noin 15–20 euroa.
– Tässä on normaalin työnvuokrauksen periaatteet, mutta työpankki on sosiaalista työnvuokrausta, perusturvajohtaja Antti Parpo luonnehti yrittäjille järjestetyssä keskustelu- ja tiedotustilaisuudessa.
Työntekijälle turvataan työn jatkuvuus siltäkin ajalta, jolloin hän ei ole sijoitettuna yritykseen. Työpaja järjestää väliajoiksi töitä kaupungilla, alihankintatöitä tai tuotteiden valmistusta.
– Yritykset saavat joustavaa työvoimaa kiiretöihin ja pääsevät kokeilemaan työntekijää siltä varalta, että hänet voisi palkata töihin. Työpankkilainen saa aidosti tuntumaa työmarkkinoihin.
Kaupunginjohtaja Leo Haltsosen koolle kutsuma keskustelu- ja tiedotustilaisuus sai niukanlaisesti yrittäjiä liikkeelle.
Kotisairaanhoitoyritystä ja päiväpalveluyksikköä pyörittävä Erja Suonpää mietti, että muuhun hänellä ei ole työpankilla tällä hetkellä käyttöä, mutta puutarhatöihin voisi joskus tarvita apua.
Työpankki on osa työttömien aktivointitoimintaa. Someron kaupunki pyrkii siihen, että mahdollisimman vähän työttömiä olisi kotona tekemättä mitään vähentääkseen työttömyyden aiheuttamia haittoja henkilölle itselleen ja yhteiskunnalle työttömyyden seurauksena koituvia kuluja.
Somero on ainoa kunta valtakunnallisessa työpankkikokeilussa, johon sen lisäksi kuuluu sosiaalisia yrityksiä ja yhdistyksiä.