Mielen oirehtiessa päästävä hoitoon

0

Mielenterveysongelmien vuoksi hoitoon hakeutuva ei tule välttämättä kuulluksi.
Kynnys hakeutua hoitoon on suuri. Hoitoon hakeutumista viivästyttää häpeäleima, sekä hoidon saannin epävarmuus. Mielenterveyden häiriöitä kokeneista 39 prosenttia ajattelee, että on joutunut leimatuksi psyykkisen sairauden vuoksi.
Helppo hoitoon pääseminen antaa viestin siitä, että hoitoon voi hakeutua ennaltaehkäisevästi ilman mielenterveysdiagnoosia, eikä hoitoon hakeutuessa tarvitse pelätä leimautumista.
Ihmisen oma kokemus mielen ongelmista tulee olla riittävä syy hoitoon pääsemiseksi.
Mielenterveysongelmat alentavat toimintakykyä. Siksi ennaltaehkäisy ja mahdollisimman helppo hoitoon pääsy on suuressa roolissa toipumisen alkamisen kannalta.
Ennaltaehkäisy ja mahdollisimman nopea hoitoon pääsy vähentävät myös yhteiskunnan kustannuksia terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kustannusten vähenemisellä, sairasetuuksien käytön vähenemisellä sekä työnantajien sairauspoissaolokustannusten vähenemisellä.