Vuonna 2009: Museovirasto tukee Härkälän kartanon holvikellareiden entisöintiä

0

Somero-lehti 2.6.2009

Teksti Kirsi Seppälä
Museovirasto jakoi tänä vuonna aiempaa enemmän rahaa vanhojen rakennusten kunnostamiseen ja entisöintiin. Museovirasto myönsi koko maassa avustusta reilut kaksi miljoonaa euroa yhteensä 231 kohtees28een. Pääosa tänäkin vuonna avustusta saaneista kohteista on yksityishenkilöiden omistamia rakennuksia maaseudulla ja taajamissa. Näin myös Somerolla, jossa Museoviraston avustusta saivat Härkälän kartanon holvikellareita entisöivät Raino Hurme ja Soile Suominen-Hurme sekä Hovilan päärakennuksen tiilikatetta uusivat ja kattomaalauksia konservoivat Matti ja Arja Torkkomäki.
Kulttuuriperintöä ja kuluja
– Tavoitteenamme on Härkälän kartanon kulttuuriperinnön säilyttäminen seuraaville sukupolville. Koska siitä on myös kuluja, jotka on katettava, ajattelimme, että holvikellareista tulee myös yksi, kartanoa kiinnostavaksi tekevä käyntikohde, Soili Suominen-Hurme kertoo.
Härkälän kartanon holvikellarit sijaitsevat pariskunnan Oxville -nimisen kiinteistön punamultaisen talon alla. Turun yliopiston dosentti Kari Uotila arvioi, että holvit on rakennettu 1600-luvulla. Näin ollen Suominen-Hurme arvelee, että Härkälän ensimmäinen päärakennus olisi ollut samalla paikalla holvikellareiden kanssa. Kartanon tiedossa oleva historia alkaakin vuodesta 1594, josta alkaen se oli 150 vuotta saman suvun hallussa.
– Kartanoa kunnostaessamme olemme tehneet paljon yhteistyötä Museoviraston kanssa ja konsultoineet asioista Eija Sunan kanssa. Hän neuvoi hakemaan tukea holvikellareiden entisöintiin Museovirastolta. Haimme 14 500 ja saimme 12 000 euroa. Tuen myöntämisen kriteereitä ovat esimerkiksi kohteen ikä, kulttuurihistoriallinen arvo ja se, että entistäminen tehdään perinteisin menetelmin ja materiaalein, Suominen-Hurme selventää.
Holvikellareiden iän ja kunnon arvioinnin on tehnyt Muuritutkimus Oy, jota johtaa Turun yliopiston tutkija ja dosentti Kari Uotila. Kaarinassa toimiva yritys on ainoa, joka suomessa entisöi ja korjaa vanhoja muureja, kivirakenteisia linnoja ja kellareita.
Toinen kellareista on rakennettu luonnonkivistä ja toinen kivien lisäksi punatiilistä. Muuritutkimus Oy pystyy selvittämään esimerkiksi rakennusmateriaaleista ja ovien sijainneista kellareiden iän.
– Täällä käynyt tutkija katsoi ensin silmämääräisesti materiaaleja ja sitten teki pistokokeita kaivamalla lattiaa. Näin on selvitetty materiaalit, kivilaadut ja seosten koostumus, Suominen-Hurme kertoo.
Alkuperäiseen asuun
– Viimeksi holvikellareita on käytetty perunakellareina, mistä kertovat sinne rakennetut puulaarit. 1900-luvulla rakennettu betonilattia ja seiniin tehdyt ilmaraot viittaavat vihannesten säilyttämiseen. Kellareissa on säilytetty myös lihaa, mistä kertovat katoissa olevat metallirenkaat, Suominen-Hurme kertoo.
Nyt tarkoituksena on entisöidä kellarit alkuperäiseen asuunsa. Tämän kesän aikana toteutettava työ vie 40 työpäivää. Sinä aikana lattiasta otetaan jälkeenpäin valettu betoni ja betoniset palkit pois, sisääntuloportaat ja kellarin seinät slammataan eli rapataan kertaalleen niin, että pohjamateriaali kuultaa läpi. Pintaan tulee perinteinen valkoinen kalkkimaali.
Muuritutkimus Oy toteuttaa työn, mutta ennen varsinaista entisöimistä tehtävä purkaminen tapahtuu somerolaisvoimin.