Vuonna 2009: Kiiruun koulun tukioppilastoiminta on monipuolista -tukaritoimintaa diskon pyörteissä

0
Aliza Kulta, Sanni Saarinen ja Anniina Laurén pitivät diskon kauhuluolaa sopivan hurjana.

Somero-lehti 19.5.2009

Teksti Timo Luukkola ja Karri Takila
Tukioppilaat ovat 8.–9.-luokalaisista valittuja oppilaita, jotka on koulutettu toimimaan nuorempien oppilaiden tukena ja turvana. He myös edistävät koko koulun ilmapiiriä, toverisuhteita ja kouluviihtyvyyttä yleensä.
Tukioppilaat on jaettu ryhmiin ja jokaisella ryhmällä on oma kummiluokkansa. He luovat luokkaan parempaa ryhmähenkeä ja tutustuttavat, varsinkin koulun alussa, uudet luokkatoverit toisiinsa järjestämällä luokankeskeisiä tukaritunteja. Kuuntelijana ja luotettavana keskustelukumppanina toimiminen on tärkeä osa työtä. Myös ikävissä tilanteissa, kuten koulukiusaustapauksissa tukioppilas tiedottaa asiasta oppilashuoltoryhmälle.
Erilaisissa tilanteissa voi ottaa myös itse tukioppilaisiin yhteyttä. Somerolla kaavaillaan, että tulevaisuudessa tukioppilaisiin pystyisi ottamaan yhteyttä tukioppilaiden kotisivulla olevan Tukari Posti -lomakkeen avulla. Lomakkeita käsittelisivät aluksi tukioppilasohjaajat, jotka toimittaisivat ne sitten eteen päin.
Jo kymmeniä vuosia on tukioppilastoimintaa toteutettu Suomessa Mannerheimin Lastensuojeluliiton avustuksella. Tukioppilaita toimii maassamme yhteensä yli 10 000 ja heitä avustavia ohjaajia noin 700. Kiiruun koulussa toimintaa on toteutettu jo yli 30 vuotta. Tukioppilaita on tällähetkellä noin 40 ja heitä ohjaavat Katriina Jaatinen ja Susanna Yliharmi.
Tukioppilaat valitaan joka kevät 7.-luokkalasista. Koulussa jaetaan hakemuslomakkeita, jotka sisältävät kysymyksiä hakijasta itsestään, hänen ajatuksistaan tukioppilastoiminnasta ja koulun asioista. Lomakkeet palautetaan määräaikaan mennessä ja tukioppilaat valitsevat varteenotettavat ehdokkaat. Tämän jälkeen kutsutaan ”läpi päässeet” haastatteluun, jossa kysellään vielä viimeiset kysymykset. Valitut tukioppilaat ilmoitetaan koulun ilmoitustaululla.
Tänä vuonna hakijoita oli hieman alle 30, joista puolet pääsevät mukaan toimintaan. Vielä ennen koulun loppua he ehtivät tutustua toimintaan, mutta vasta syksyllä, kun koulut alkavat, on virallinen koulutus.
Jo muutamana vuonna uudet tukioppilaat ovat saaneet koulutuksen parin päivän leirillä. Leiri järjestetään syksyisin Siikjärven leirikeskuksessa. Leirillä opetetaan tukioppilastoiminnan perusasiat. Teoria-asioiden ohella oppilaat löytävät oman tapansa toteuttaa toimintaa, sekä parantavat sosiaalisia ja ryhmässä työskentelytaitojaan. Myös koulutuksen jo käyneet oppilaat ovat mukana leirillä ohjaajia avustamassa ja kaikkien iloksi keventämällä leiriä erilaisin tempauksin.
Alakoululaisten disko
Somerolla tukioppilaat ovat olleet tänä vuonnakin aktiivisia. He ovat järjestäneet useita kahvituksia koulun eri tilaisuuksissa ja muutamia tapahtumia nuorille. Yksi niistä oli torstaina Nuorisotalo Jukolassa järjestetty alakouluikäisten disko. Tilaisuus oli tukioppilaiden jo toinen suurempi tapahtuma. Tapahtuma oli suunnattu 3.–6.-luokkalaisille ja sen yksi pääasia oli tutustuttaa alakoululaiset muihin ikäisiinsä, jopa mahdollisiin yläasteella tuleviin luokkatovereihin. Silloin olisi helpompi tottua uuteen opiskeluympäristöön, kun tuntee kavereita sieltä.
– Hauskaa, että on mahdollisuus järjestää tällaisia tapahtumia. Tämä lisää tukioppilaiden ryhmähenkeä ja opettaa tapahtumien järjestämisen taitoja, Katriina ja Susanna ilmoittavat. He kertovat myös olevansa tyytyväisiä tämänvuotiseen tukioppilastoimintaan. Se on ollut oikein vireää, valoisaa ja aktiivista.
Tukioppilaat Anette Yrjänä ja Laura Kalin ovat tyytyväisiä järjestelyihin ja toteutukseen.
– Emme lisäisi paljonkaan ensi kerraksi, tämä disko on ihq ja olis hienoa jos saatais järjestää samanlainen jatkossakin.
Diskon vastaava tukioppilas Timo Luukkola uskoo, että tapahtumia nähdään tulevaisuudessakin:
– Olen tyytyväinen diskon lopputulokseen. Vaikka diskon järjestäminen on hauskaa ja meillä on nyt kokemusta siitä, vaihtelu virkistää. Olisi mukavaa luoda jotain uutta. Tukioppilaat vaihtuvat hieman ensi vuodeksi, katsotaan kuinka innostuneita tulevat tukarit ovat tapahtumien järjestämisestä ja millaisia uusia ideoita heillä on.
Tapahtuman järjestelyt oli aloitettu hyvissä ajoin. Vilkkuvien valojen ja musiikin ohelle oli järjestetty myös buffet, arvontaa, laulamista ja pelailua. Yksi tapahtuman vetonauloista oli kauhuluola. Parhaimmillaan samat juhlijat kävivät radan läpi kuusi kertaa. Ainakin Anniina Laurén, Aliza Kulta ja Sanni Saarinen olivat innokkaita juhlijoita.
–Täällä on paljon porukkaa, kauhuluola on tosi hurja, kertoo Anniina.
–Varsinkin luuranko, joka tulee heti ovella vastaan ja kaikki hirviöt siellä ovat pelottavia, Aliza ja Sanni lisäävät.
Tytöt olisivat innokkaita tulemaan jatkossakin tukioppilaiden järjestämiin tapahtumiin, mutta nyt tie suuntaa uudestaan kauhuluolan jonoon.
Diskon loputtua todettiin, että rahaa kertyi noin 300 euroa. Someron Lions Paratiisi lahjoitti tukioppilaille hieman ennen diskoa 500 euroa. Kun kahvituksista ja pipareiden myynnistä saadut rahat vielä lisätään mukaan, on tukioppilailla hyvin varaa jatkaa tärkeää toimintaansa. Suurin osa varoista menee koulutusleirin maksuihin.