Aki Laurilasta Rotary-presidentti

0
– Rotary-toiminnassa on paljon perinteitä ja paljon kehittämismahdollisuuksia, Someron klubin uunituore presidentti Aki Laurila tuumaa, ja lupaa tuoda oman panoksensa.

Somero-lehti 3.7.2009

Teksti Salli Lehtinen

Someron museon hämyinen tupa oli perinteiseen tapaan Someron Rotary-klubin kesäkokouksen paikka, kun oli presidentin vaihdoksen aika. Käädyt siirtyivät Pasi Virtaselta Aki Laurilan kaulaan.
Aki Laurila on kuulunut Someron rotareihin 2000-luvun alusta. Hän käy töissä Helsingissä kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n suunnittelupäällikkönä. Klubissa näkee ihmisiä, jotka ovat Somerolla mukana eri toiminnoissa ja on mahdollisuus myös laajempiin verkostoihin.
– Tässä pystyy tekemään jotain hyvääkin yhteiskunnan hyväksi, tuore presidentti tuumaa, ja viittaa muun muassa maailmanlaajuisen polion hävityskampanjaan, johon rotaryt ovat panostaneet paljon 1980-luvulta lähtien.
Edellinen presidentti jätti seuraajalleen ja klubille haasteeksi jäsenhankinnan. Urheilumiehenä Aki Laurila tietää, että vapaaehtoistyöhön ei ole nykyaikana helppo saada ihmisiä, mutta uskoo että tavoitteessa onnistutaan.
Kenties rotareihin ilmestyy lisää kuusikymmenlukulaisia, jotka ovat Laurilan ikäpolvea. Häntä toiminta ainakin motivoi niin paljon, että hänen on helppo pyytää uusia ihmisiä mukaan.