Viljelijöiden keski-ikä nousee

0

Maatalous- ja puutarhayritysrekisterin tulosten mukaan viljelijöiden keski-ikä Suomessa vuonna 2018 oli 53 vuotta. Yksityishenkilöiden omistamien tilojen viljelijöistä lähes 30 prosenttia oli yli 60-vuotiaita. Nuorten viljelijöiden osuus on silmiinpistävän vähäinen, sillä vain 16 prosenttia oli alle 40-vuotiaita.
Erityisen reippaassa nousussa oli yli 70-vuotiaiden viljelijöiden lukumäärä. Entistä useampi jatkaa tilanpitoa siten vielä eläkeiässä.
Osakeyhtiömuotoisten tilojen viljelijöiden keski-ikä oli alhaisin, 48 vuotta. Vanhimpia olivat perikuntien tilanhoidosta vastuussa olevat viljelijät, keski-ikä 60 vuotta.
Myös muissa EU-maissa nuoria viljelijöitä on vähän ja iäkkäitä viljelijöitä paljon. Yli puolet EU:n viljelijöistä oli vuonna 2016 yli 55-vuotiaita ja vain 10 prosenttia alle 40-vuotiaita. Portugalissa yli puolet viljelijöistä on täyttänyt 65 vuotta. Alle 40-vuotiaita viljelijöitä oli eniten Itävallassa, Puolassa ja Slovakiassa.