Paimionjoen säännöstelyn lopettamisesta tuli 22 muistutusta

0
Turun kaupunki rakensi Hovirinnan padon Pitkäjärvelle 1965. Silloin ei Somerolla vielä osattu ajatella tulevaa vesistöjen virkistyskäytön merkitystä. Säännöstelystä on koitunut paljon haittoja.

Paimionjoen vesistön säännöstelyn lakkauttamisesta ja siihen liittyvistä vesirakennustöistä, kuten patojen purkamisesta ja muutostöistä, jätettiin Etelä-Suomen aluehallintovirastoon kaikkiaan 22 muistutusta.

Suurimman huolen aiheuttaa vedenpinnan 12 sentin nousu Painiolla, minkä pelätään aiheuttavan maiden vettymistä. Veneilijät kantavat huolta Painioon johtavan reitin säilymisestä.

Korvauksia on kuitenkin luvassa. Vettymisalueet ovat jo nykyisellään isoja ja niihin on tulossa vain vähäistä kasvua. Suuret vedenkorkeuden vaihtelut vähenevät koko järviketjulla, haitallinen takaisinvirtaus Painioon pienenee huomattavasti ja alimmat vedenkorkeudet nousevat sekä ylimmät laskevat. Odotettavat hyödyt ja edut ennallistamisesta nähdään selkeinä.

Lue lisää 26.07.2019 Somero-lehdestä