Kunnan välitön tarve: Kymmenen uutta vuokra-asuntoa

0

Somero-lehti 1.9.1989

Somerolla vallitsevan vuokra-asuntojen puutteen vuoksi kunnanhallitus on päättänyt esittää valtuustolle lainoituksen hakemista uusien vuokra-asuntojen hankintaa varten.

Laskettu tarve on yhteensä kymmenen asuntoa. Varsinkin hyvätasoisten asuntojen kysyntä on jatkuvaa. Asuntojen tarvetta lisää muun muassa syksyn aikana kunnan omaan palvelukseen muualta muuttavien työntekijöiden määrä.

Luottoa etsitään otettavaksi kolmeen miljoonaan markkaan asti ja sille haetaan valtion korkotukea, joka on enimmillään viisi prosenttia. Kunnan maksettavaksi jäisi tällöin neljän prosentin korko-osuus. Lopullinen päätös asuntojen hankinnasta voidaan tehdä kuitenkin vasta sen jälkeen, kun päätös valtion korkotuesta on saatu.

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle myös kahden rakennuskaavan laajennuksen hyväksymistä.

Rankkula III:n kaavaehdotus käsittää korttelit 3285-3295 sekä puisto- ja kaavatiealueet. Korttelissa on yhteensä 44 omakotitalotonttia ja kaksi rivitalotonttialuetta. Palma II käsittää korttelit 1401-1406.