Lomakylä alkaa toteutua ensi vuonna

0

Somero-lehti 8.8.1989

Härkjoentien varteen, kunnan maalle ajateltu mökkikylä on jo ideaa pitemmällä. Pohjakartta valmistuu syksyllä, jonka jälkeen alueen rakennuskaavoitus tulee mahdolliseksi.

– Hankkeen toteutumisesta on neuvoteltu useamman yrittäjän kanssa. Yhden kanssa on edistytty niin pitkälle, että tässä kuussa voidaan sopia yksityiskohdista, kunnanjohtaja Arto Luhtala sanoo.

Mökkikylän kaavoitus Hovimäen lähelle sai alkunsa vapaa-ajan tonttien ja asuntojen kysynnästä. Kaavoittamattomalle alueelle joudutaan hankkimaan poikkeuslupa, mikä on työläs prosessi.

Pieniä mökkiryppäitä on putkahdellut eri puolille Someroa. Ellei lomarakentamista ohjata kaavoituksella, lisää mökkialueita kasvaa hallitsemattomasti.

Rakennuskaavalla luodaan mahdollisuudet Hovimäen yhdeksän hehtaarin alueen rakentamiseen ja kehittämiseen.

Helsingintien toiselle puolen, lähellä Hovimäkeä sijaitsee kunnan omistama lähes puolentoista sadan hehtaarin metsäalue, johon voidaan muodostaa tarvittaessa jopa 150 vapaa-ajan asuntotonttia.

Lomakylän rakentamisen on suunniteltu tapahtuvan kolmessa eri vaiheessa.

– Ensimmäinen vaihe voitaisiin aloittaa vuoden 1990 puolella, Luhtala sanoo. Ajatuksena on ollut, että se koskisi noin 40 rakennuspaikkaa.

Pelkkään luonnonrauhaan ei vapaa-ajan asukkaiden tarvitsisi tyytyä. Mökkialueelle rakennetaan leikkipaikkoja, lentopallokenttä ym. Lisäksi lähellä ovat saatavilla Hovimäen palvelut.

Mökkikyliä syntyy tällä haavaa kuin sieniä sateella eri puolille Suomea.

– Olen kuullut luottamushenkilöiltä viestejä, että Someron mökkikylä kiinnostaa.

Vireillä on myös yksityisten omistamien ranta-alueiden kaavoitus Terttiläntien risteyksestä Kääntelään.