Maatalousyrittäjien työhyvinvointi kohentunut

0

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnissa on tapahtunut pientä positiivista kehitystä parin vuoden aikana, selviää Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen teettämästä barometristä.
Stressi on hivenen vähentynyt ja työkyky koetaan jonkin verran paremmaksi. Työilo ja työtyytyväisyys ovat kohentuneet, ja erityisesti alle 40-vuotiaiden keskuudessa.
63 prosenttia sanoo olevansa tyytyväinen työhönsä maatalousyrittäjänä.
Melko tai erittäin paljon stressiä kokee noin viidesosa vastaajista, kun kaksi vuotta sitten stressiä koki neljännes vastaajista. Stressin kokeminen on yleisempää eläintiloilla kuin vilja- tai muilla kasvinviljelytiloilla.
Psyykkisestä oireilusta yleisintä on voimattomuus tai väsymys. Niitä kertoi viimeisen kuukauden aikana kokeneensa 45 prosenttia vastaajista. Muistin tai keskittymiskyvyn heikentymistä, masentuneisuutta sekä uniongelmia oli kokenut noin neljäsosa vastaajista.
Vaikka maatalousyrittäjien työhyvinvointi on mennyt myönteisempään suuntaan, riittää ennaltaehkäisevässä työhyvinvointityössä vielä työsarkaa, muun muassa henkisen kuormituksen puolella. Toivottavasti myönteiset tulokset kertovat myös siitä, että apua on osattu hakea aikaisempaa enemmän.