Sanomalehti on mieluisin mainosväline

0

Sanomalehtien Liiton tutkimusten mukaan 82 prosenttia suomalaisista pitää sanomalehtien toimintaa merkityksellisenä yhteiskunnallisten asioiden ja demokratian edistämisessä.
Paikallisten asioiden edistäjänä sanomalehteä pitää merkityksellisenä 83 prosenttia ja itselleen merkityksellisenä kolme neljästä suomalaisesta.
Mieluisimpana mainosvälineenä suomalaiset pitävät painettuja sanomalehtiä. Muut neljätoista tutkittua mainonnan kanavaa jäivät hyvin kauas.
Tosin nuorimpien aikuisten (18–24-vuotiaat) mieluisimmaksi mainonnan vastaanottamiskanavaksi nousivat nyt ensimmäistä kertaa digitaaliset sanomalehdet.
Facebook, Google, YouTube, Instagram, Twitter ja WhatsApp eivät mainosvälineinä ole suomalaisten suosikkeja edes nuorimpien parissa.
Mainonnan kohdentamiseen sen perusteella, missä verkon palvelussa vastaaja on viime aikoina vieraillut, myönteisesti suhtautui vain joka kymmenes. Erittäin kielteisesti suhtautuvien osuus on kasvanut huomattavasti.
Kohdennettu mainonta on kuitenkin se, joka kasvaa.27