Suomalaiset rehellisiä työntekijöitä

0

Analytiikkayrityksen SAS:in tutkimus paljastaa, että suomalaiset työntekijät kuuluvat Euroopan rehellisimpien joukkoon. Aivan puhtaita pulmusia ei olla meilläkään, vaan joka viides kyselyyn vastanneista yrityksistä on havainnut työntekijöiden tehtailleen luottokortti- tai matkalaskupetoksia.
Euroopassa työhön liittyviä petoksia tehdään eniten Isossa-Britanniassa. Lähes 60 prosentissa Ison-Britannian yrityksissä on havaittu, että työntekijät huijaavat matka- ja kululaskuissaan. Vastaava luku Suomessa on vain 20 prosenttia ja Ruotsissa 32 prosenttia. Kaikkien tutkittujen maiden keskiarvo on 39 prosenttia.
Yleinen huijaustapa on erilaiset luottokortteihin liittyvät väärinkäytökset. Niitä on havainnut kaikista tutkituista maista joka neljäs yritys, ja Suomessakin joka viides.
Pettäjä voi ajatella, ettei muutama euro tunnu firman rahoissa. Vuosien huijaamisesta kertyy suuri summa. Vuosittaiset menetykset ovat suurissa yrityksissä tuntuvia. Raha on pois yrityksen toiminnasta, ja lopulta työntekijältä.
Kun tekee töitä kuin yritys olisi omansa, niin kiitos seisoo pitkässä juoksussa koko porukalle.