Somerolainen Eija Komu on kirjoittanut runoja kasvamisesta, naisen elämästä, paineista ja ristiriidoista. Niissä liikkuvat suuret tunteet, ahdistus ja luopumisen kokemukset.
Runot ovat myös kasvutarinoita. Komu sanoo, että on mahdollisuus löytää tasapainon, harmonian ja rauhan kokemuksia, vaikka ne eivät olisikaan pysyvää olotilaa.
Komun tekstit syntyvät kitkasta. Iloiset tekstit ovat hänestä liian puleerattuja.
Folosofian tohtori Eija Komun tekstejä voi kuulla Ihmiseen koskee -runoiltapäivässä torstaina 5.9. Kiiruun talossa.

Lue lisää perjantain 30.8. Somero-lehdestä