Keskiasteen koulua ei saada ainakaan tällä haavaa

0

Somero-lehti 29.9.1989

Somero ei ole saamassa tavoittelemaansa kuntohoitaja- ja lääkintävoimistelijakoulutusta, sillä lääninhallitus vastasi kielteisesti kunnanhallituksen esittämään pyyntöön tällaisen keskiasteen koulun sijoittamisesta Somerolle.

Ajatus juuri kuntohoitajien ja lääkintävoimistelijoiden kouluttamisesta Somerolla lähti liikkeelle suunnitteilla olevasta sotainvalidien kuntoutuskeskuksesta, sillä nämä kaksi hanketta olisi Someron kunnanhallituksen mukaan voinut mukavasti yhdistää. Kuntoutuslaitoshan olisi voinut toimia samalla opiskelijoiden harjoittelupaikkana.

Lääninhallitus katsoo kuitenkin, ettei sotainvalidien kuntoutuslaitos yksin tyydyttäisi koulun harjoittelutarpeita, joten Somerolla ei ole riittäviä resursseja koulun toimintaa ajatellen.

Someron kunnanjohtaja Arto Luhtala mainitsee lisäsyynä olleen myös Turun ja Porin läänissä, sekä myös muualla maassa vallitsevan opettajapulan. Mieluummin laajennetaan vanhoja koulutuslaitoksia kuin perustetaan uusia.

Tällä hetkellä kuntoutusalan väliaikainen koulutus on Turun ja Porin terveydenhoito-oppilaitoksilla, joiden ympäristöstä löytyy monenlaisia kuntoutusalan palveluita ja tietysti myös suuret keskussairaalat.

Lääninhallitus päätti vasta ensimmäistä kertaa tänä vuonna väliaikaisesta koulutuksesta, samoin kuin siihen liittyvistä määrärahoista ja aloitusluvista. 80-luvun periaatteen mukaan etusijalla pidetään jo toimivat koulut ja niiden toiminnan kasvattaminen tarpeen mukaan.

Somero ei kuitenkaan anna periksi. Luhtala toteaa, että vaikkei juuri tuo ala näytä mahdolliselta, voi joku muu ala sitä olla.

Sotainvalidien kuntoutuslaitoshanketta ei kuitenkaan haudata kouluhankkeen mukana, vaan se näyttää Luhtalan mukaan kaatuvan Someron suunnille. Siitä mille paikkakunnalle kuntoutuslaitos sijoitetaan odotetaan kuitenkin vielä varmistusta.