Lehtiä jaetaan 2030 jälkeenkin

0

Kansalaisten tiedonsaanti on kyettävä turvaamaan mahdollisimman tasapuolisesti ympäri Suomen. Painettuja lehtiä, kuten lukemaasi Somero-lehteä tulisi pystyä jakamaan vielä vuoden 2030 jälkeenkin.

Postipalvelujen järjestäminen vaatii kokonaisvaltaista uudistusta. Valtiolla on avainrooli postilain säätäjänä ja Postin omistajana.

Medialiitto ehdottaa, että erillisiä jakeluja yhdistetään, jakeluyritykset kilpailutetaan ja Postin ristikkäiset roolit selkiytetään. Liitto katsoo, että näin voidaan ratkaista sekä jakelupalvelujen että Postin omistajaohjauksen ongelmat.

Posti toimii samanaikaisesti yhteiskunnallisen palvelun tuottajana jakelussa ja markkinatoimijana monilla kilpailluilla liiketoiminta-alueilla. Roolit sekoittuvat. Kumpaakin tehtävää on vaikea hoitaa yhtä aikaa.

Postin jakaminen kahteen osaan tekisi toiminnasta läpinäkyvän ja yhteiskunnallisesti hyväksytymmän. Toisen osan tehtävä on tuottaa valtiolle rahaa yhtiön voittona, toisen osan tehtävä on tuottaa kansalaisille palveluja ilman voitontavoittelua.

On ehdotettu, että taajamissa kahdesta päivittäisestä jakokerrasta olisi siirryttävä yhteen, mahdollisimman varhaiseen jakokertaan. Aikakauslehdet ja kirjeet otettaisiin vastaan samalla kertaa sanomalehden kanssa.