Lihansyönti on vähenemässä

0

Maailman sianlihantuotannon yllä roikkuu isoja uhkia. Afrikkalainen sikarutto leviää etenkin Aasiassa ja vaikuttaa voimakkaasti sianlihan saatavuuteen, ja aikaa myöten luonnollisesti siitä maksettavaan hintaan.

On arvioitu, että Kiinassa joudutaan taudin takia teurastamaan jopa 350 miljoonaa sikaa, mikä vastaa neljäsosaa maailman sianlihantuotannosta. Puolet maailman sioista kasvatetaan Kiinassa ja siellä ne myös kulutetaan.

Aleneva tuotanto Kiinassa ja Aasiassa tulee alentamaan kulutusta kaikkialla. Suomessa sianlihan ja nyt myös naudanlihan kulutus on laskemassa. Siipikarjanlihan kulutuksenkaan ei odoteta enää kasvavan. Kulutusten pienenemiseen ovat vaikuttaneet lihaa korvaavien raaka-aineiden tulo markkinoille, kasvisten käytön yleistyminen sekä myös huoli ympäristöstä. Muutos voi nopeutua, sillä lihatuotteiden hintojen ennustetaan nousevan huomattavasti.