Ristiriitojen rikkoma utopia

0

Monelta taholta meille sanotaan että meidän pitäisi tehdä enemmän ja tehokkaammin, jopa loppuunpalamisen uhalla. Miksi? Eikö meillä jo ole tarpeeksi vai olemmeko joutuneet ideologisen lumouksen valtaan.

Minusta nykyisen ilmastonmuutos uutisoinnin perusteella on vastuutonta tarjota ratkaisuksi työllisyysasteen nostoa tai uusien yritysten perustamista. Jokainen uusi työllistetty ja uusi yritys lisää ympäristölle aiheutettua tuhoa ja turhaa kilpailua. Katse pitäisi kohdistaa järjestelmään, joka näitä omituisia ratkaisukeinoja vaatii.

Tämä nykyinen talousjärjestelmä on varmasti utopistisin mitä ihmiskunta on olemassaolonsa aikana kokeillut. Järjestelmä jossa yksityinen hyöty on nostettu vallitsevaksi päämääräksi, ei olisi mahdollistanut ihmiskunnan kehitystä niukempina historian aikakausina. Ilmeisesti helppo ja tehokas energia öljyn muodossa on helpottanut näin yltiöpäisen utopian toteuttamisen, mutta öljyn loppuminen myös tulee sen tuhoamaan.

Mikä on se suuri päämäärä, jonka edestä me teemme työtä tänä päivänä? Suomi on maailman rikkaimpia maita, mutta silti meille sanotaan ettei ole varaa tehdä sitä eikä tätä. Miten tällainen tilanne on mahdollinen ja miksi hyväksymme sen jatkumisen? Minuun tämä tilanne yrittäjänä vaikuttaa niin, että haluan kohta lopettaa kannattavan yritystoimintani, koska en kannata järjestelmän arvomaailmaa. Ainoa päämäärä joka on näköpiirissä, on ympäristötuho, jota kohti jotkut aikovat kiihdyttää käyttäen vielä turboruuvia.

Antivaikuttaja