Teuvo Jokinen luottaa peruspalvelujen säilymiseen

0
Lääkäri Teuvo Jokisen viimeinen virallinen työpäivä ennen eläkkeelle siirtymistä on 30.9. Hän jatkaa vielä työterveyshuollon lääkärinä vuoden loppuun saakka.

Eläkkeelle lokakuun alussa jäävä johtava lääkäri Teuvo Jokinen on luottavainen Someron terveyskeskuksen ja sen palveluiden tulevaisuuteen.

– Luotan luottamushenkilöihin. Kaupunginvaltuutetut ovat selkeästi linjanneet tahtonsa: he haluavat pitää resurssit ja säilyttää terveyden peruspalvelut Somerolla. Se on lupaus, jonka pohjalle on ollut hyvä perustaa työnsä ja suunnitella somerolaisten hyvinvointia, kertoo Jokinen.

Hän sanoo, että tähän asti tehtävässä on suoriuduttu tyydyttävästi. Jotta jatkossakin onnistutaan, tulee kunnan talouden olla kestävä.

– Jotta Someron terveyskeskus säilyy, on pidettävä lääkärivastaanotto ja päivystys hyvällä tasolla. Se edellyttää, että saadaan rekrytoitua ammattitaitoisia työntekijöitä.

Somerolla on tällä hetkellä seitsemän lääkärin virkaa, joista lokakuun alusta kaksi vakinaisesti täytettynä. Turusta on saatu lääkäreitä Somerolle tulemaan, mutta pääkaupunkiseudulta ei.

– Kyllä 85 kilometriä on rasite lääkärien rekrytoinnissa. Se on monelle liian pitkä työmatka. Loka-marraskuun sumuissa hirviä ja peuroja varoen ei ole mukava ajella mutkaisilla teillä. Aivan eri asia on houkutella Liedossa lääkäreitä terveyskeskukseen töihin. Kyllä 30 kilometriä ajaa aamuin illoin.

Teuvo Jokinen mainostaa terveyskeskustyön monipuolisuutta.

– Olemme alueen ensihoitopiste. Lääkäri saa tehdä paljon ja monenlaista. Perusterveyden kokonaisuudesta huolehtiminen tuo työhön mielekkyyttä. Meillä työ ei ole niin pirstoutunutta kuin isoilla paikkakunnilla ja erikoissairaanhoidossa.

Vastavalmistunut saattaa kokea epävarmuutta. Tuoreiden lääkärien keskuudessa Someron terveyskeskuksella on ollut hyvä maine. Somerolla on saanut tukea ja apua konkarilääkäreiltä.

Jokisen mukaan laadukkaan terveyskeskusvastaanoton lisäksi somerolaisten terveyden ylläpitäminen ja sairaanhoito tarvitsevat omahoitoa tukevia palveluita.

– Osa käynneistä voidaan hoitaa hoitajan ja lääkärin puhelinkontakteilla ja lähitulevaisuudessa myös nettikontaktin avulla. Varsinais-Suomessa kehitetään tätä sektoria koko ajan. Tässä kehityksessä Someron terveyskeskuksen tulee olla mukana.

Soten eli sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen uudistuksen kariutuminen johtuu Jokisen mukaan liian suuresta suupalasta.

Alkuun oli tarkoitus vahvistaa perusterveydenhuoltoa ja saada sinne resursseja. Siihen kytkettiin mukaan lisää tavoitteita.

– Veneeseen laitettiin niin paljon tavaraa, ettei enää pystytty soutamaan. Ei olisi pitänyt parantaa koko maailmaa kerralla, huokaa Jokinen.

– Ensin pitää miettiä, mihin asioihin halutaan vaikuttaa. Sitten keksiä keinot. Vasta sen jälkeen ryhtyä töihin.

– Erikoissairaanhoitojohtoisuus oli myös huono valinta, pohtii Jokinen.

Hän uskoo, että sotessa tapahtuisi edistystä, jos keskitytään riittäviin ja hyviin paikallisiin peruspalveluihin.

– Hyvän perusterveydenhuollon rungon pohjalta nousee myös laaja ja tehokas erikoissairaanhoito.

Eläkepäivät alkavat lokakuun alussa. Teuvo Jokinen jatkaa kaupungin työterveyshuollon lääkärinä vuodenvaihteen tienoille.

– Uskon, että saamme kilpailutuksella tarjouksia. Kyllä minä eläkeläisenä hämmästyn, jos kahvipöydässä luen lehdestä, ettei ole tullut yhtään tarjousta.

Työterveyslääkärinä hän on nähnyt töiden muutokset. Töitä tehdään paljon istuen ja tietokoneiden ääressä. Stressi vie sairauslomille. Toisaalta tänä päivänä työntekijällä on parempi koulutustaso ja parempia apuvälineitä ja työtapoja kuin ennen.

– On tulostavoitteita, runsaasti kiireellisiä heti tehtäviä töitä ja on oltava aina tavoitettavissa. Mitään vanhaa työtä ei oteta pois, uudet askareet tulevat vanhan lisäksi. Nuoret tulevat olemaan kovilla.

Lääkäri Jokinen muistuttaa itsestään huolehtimisesta. Työlle on oltava vastapainoa, jotta jaksaa.

Johtavalla lääkärillä on vastuuta. Hän päättää myös suurista rahamääristä. Teuvo Jokinen antaa seuraajalleen Arja Lukalle ohjeeksi rauhallista harkintaa ja malttia päätöksentekoon.

– Älä hötkyile, katso hetki. Moni asia ratkeaa, kun hetken aikaa antaa vain olla. Käytä talonpoikaisjärkeä. Toivotan onnea ja menestystä.

Joutsassa syntynyt Teuvo Jokinen tiesi jo lääketieteen opinnot aloittaessaan, että hakee valmistuttuaan maaseutupaikkakunnalle töihin. Hänestä ei kuulemma saa kaupunkilaista tekemälläkään. Jonkin aikaa hän oli Helsingissä.

28-vuotias Jokinen tuli loppukesästä 1983 Somerolle vuoden sijaisuuteen, kun hänen kurssikaverinsa Hannu Sulonen lähti armeijaan ja ehdotti paikkaa hänelle. Sijaisuus vaihtui 36 työvuodeksi Somerolla.

1983 Someron terveyskeskuksessa oli viisi lääkäriä.

– Silloinkin oli reippaasti töitä, mutta vuosien varrella varsinaisen lääkärintyön lisäksi on tullut paljon kaikenlaista muuta. Aika on aivan toinen kuin silloin potilaskorttien ja paperien aikaan 1980-luvulla.

Jokinen näyttää hyllyllä olevaa Therapia fennica -teosta. Ennen lääkärin ohjeet mahtuivat yhteen paksuun kirjaan, nyt jo lääkkeiden yhteisvaikutuksista tiedetään usean kirjan verran.

Sanelut ja tietojen viennit järjestelmiin vievät lääkärin työaikaa, mutta ovat tärkeitä potilasturvallisuuden sekä potilaan että hoitohenkilökunnan oikeusturvan vuoksi.

Teuvo Jokinen sanoo, että kiirettä on joskus pitänyt. Hän ei ole kokenut itseään stressaantuneeksi tai epätoivoiseksi.

– Tämä on ollut hyvää aikaa. On käytetty lääketiedettä ja talonpoikasjärkeä. Olen saanut olla kehityksessä mukana ja vaikuttaa asioihin.

Hän on pitänyt kunnostaan ja mielestään huolta suuntaamalla metsään kävelylle. Se on ollut vastapainoa minuuttiaikatauluille ja työlle, jossa kohtaa paljon ihmisiä ja on kosolti ratkaistavaa.

Eläkepäiviltään Teuvo Jokinen odottaa lääkärin vastuusta vapautumista, rentoa oloa ja aikaa omille arjen asioille.

– Harrastustani liikuntaa: uimista ja pyöräilyä jatkan, sekä valokuvausta. Metsästysharrastukseni varmaankin elpyy eläkepäivillä.

Lapset asuvat Helsingin suunnalla, ja heidän luonaan hän aikoo vierailla. Myös matkustelemisen ja kulttuuririennoissa käymisen hän uskoo lisääntyvän.

Teuvo Jokisen viimeinen työpäivä on 30.9.