Hanna Munter: ”Sairaanhoitopiirin toiminta surullista ja pöyristyttävää”

0
Hanna Munter

Varsinais-Suomen Yrittäjät arvostelee Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin (VSSHP) toimintaa ensihoidon kuljetusten kilpailutuksissa. Alan paikalliset pk-yritykset joutuvat ajamaan toimintansa alas ja irtisanomaan yli sata työntekijää, kun myös väliaikaiseksi tuottajaksi valitusprosessin ajaksi valittiin Med Group.

– On erittäin surullista ja pöyristyttävää, että välttyäkseen isoilta tappioilta, alueellisia ambulanssikuljetuksia hoitaneet paikalliset pk-yritykset joutuvat VSSHP:n toiminnan tuloksena vuodenvaihteessa lopettamaan toimintansa, myymään kalustonsa ja irtisanomaan työntekijänsä, Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja, somerolainen Hanna Munter toteaa.

VSSHP:n Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos kilpailutti kesällä kaikki maakunnan ensihoidon kuljetukset. Kilpailutus oli jaettu kolmeen erilliseen alueeseen ja kaikki kilpailutukset voitti Med Group Ensihoito Oy.

Suurin ero voittajan ja muiden tarjoajien välillä johtui Med Groupin muita selvästi alemmista hinnoista. Kilpailutukseen jätettyjen tarjousten oleellisina laatukriteerinä olivat muun muassa referenssit, henkilöstön osaaminen, kokemus, jatkokoulutus sekä paikallistuntemus. Kaikki kolme alueellista kilpailutusta voittaneella Med Groupilla ei ollut tarjoushetkellä edes tuottamiseen tarvittavaa kalustoa eikä henkilöstä.

– Med Group valittiin kuljetusten tuottajaksi pelkkien lupausten ja alhaisen hinnan perusteella, Munter katsoo.

Kilpailutuksessa toiselle sijalle jokaisella alueella jääneet Ryhmittymä Länsivespa, Ryhmittymä Härkätie-Paimio ja Ryhmittymä Ylävespa, jonka jäseninä ovat Maavirta Somerolta, Auranmaan ambulanssi ja Loimaan ambulanssi, tekivät hankintaoikaisuvaatimuksen VSSHP:lle ja valituksen markkinaoikeuteen. Varsinais-Suomen Yrittäjät ja mainitut kolme ryhmittymää ovat tästä huolimatta pyrkineet vuoropuheluun sairaanhoitopiirin johdon kanssa kuljetusten väliaikaisesta järjestämisestä oikeuskäsittelyn ajaksi.

– Pikaisten neuvottelujen jälkeen pk-yrityksille ja yrittäjäjärjestölle viestittiin VSSHP:sta, että myös tästä ensihoidon väliaikaisesta järjestämisestä valittiin vastaamaan Med Group. Väliaikaiseksi toimittajaksi valittiin juuri se toimija, jonka valinnasta on valitettu markkinaoikeuteen. Valituksen käsittely voi kestää vuosia ja yrittäjät joutuvat lopettamaan liiketoimintansa tämän vuoden päättyessä koska markkinat katoavat alta, Munter sanoo.

Turun Sanomat uutisoi asiasta 23. lokakuuta. Yrittäjäjärjestö pelkää, että sairaanhoitopiirin valitsema keskittämispolitiikka tulee veronmaksajille lopulta kalliiksi.

– Kun ensihoidon kuljetukset nyt keskitetään, on sairaanhoitopiirissä tiedostettava, että monopoliasema voi johtaa esimerkiksi hinnankorotuksiin, laadun heikkenemiseen ja kuljetusaikojen pidentymiseen, kun kilpailua ei ole. Voi vain arvailla VSSHP:n motiiveja tehdä tällainen keskitys, joka merkitsee kuoliniskua alan pienille yrityksille, jotka ovat palvelleet sairaanhoitopiiriä vuosikymmeniä moitteettomasti. Prosessin lopputulos tietää epävarmuutta tulevasta yli sadalle alan ammattilaiselle, joiden työsuhteet on pakko irtisanoa. Lisäksi pelissä on kahdeksan yrittäjän ja heidän perheidensä kohtalo, Munter toteaa.