Somero-lehti 24.10.1989

Muutoksen haikeutta, mutta samalla myös uutuuden viehätystä sisältyi Someron tämänvuotiseen yrittäjäjuhlaan. Someron Yrittäjien siirtyminen Kanta-Hämeestä Varsinais-Suomen Yrittäjiin on seurausta lääninvaihdoksesta.

Raimo ja Seija Raitanen palkittiin tämän vuoden yrittäjinä Somerolla. Heidän kehittämänsä Someron Sementtivalimo sai tunnustusta uuden tekniikan rohkeasta soveltamisesta tällä alalla.

Kultaisen yrittäjäristin saivat Eila Saarinen, Pauli Linden ja Arvo Virtanen, hopeisen Aili Ahlbom.

 

Toimitusjohtaja Kyösti Vehmas (vas.) puhumassa yrittäjäristin saajille, vas. Arvo Virtanen, Eila Saarinen, Aili Ahlbom ja Pauli Linden. Oikealla Kanta-Hämeen Yrittäjien puheenjohtaja Kai Lindell.

Kunnan tervehdyksessä kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouko Helkiö sanoi lääninvaihdokseen viitaten Someron tulevan muutoksella mukaan siihen yhteisöön, johon talouselämä on jo perinteisesti suuntautunut. Liike-elämään hän toivoi muutoksen antavan uutta intoa.

Huolenaiheena Helkiö piti pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta. Palkan lisäksi työvoiman viihtyvyyteen vaikuttavat monet muut palvelut, joiden hyväksi kunnalla on paljon tehtävää. Asuntoja ja teollisuustontteja tarvitaan ja näissä asioissa kunnan katseet on suunnattu kauas tulevaisuuteen.

Joensuuntien suunnitelman hän sanoi aikanaan tuovan uutta ilmettä. Alustavat suunnitelmat on jo esitelty kiinteistönomistajille ja nyt on keskustelun aika.

Keskustelun aloittikin heti Someron Yrittäjien puheenjohtaja Pekka Ruohonen, joka arvosteli liikekadun muuttamista puistoksi ja ajoradan kaventamista seitsemään metriin. Hänen mielestään näillä toimilla kavennetaan kaupanteon mahdollisuuksia, kun niitä päinvastoin pitäisi kaikin tavoin pyrkiä lisäämään.

Julkisia menoja hillittävä

Juhlapuheessaan Kanta-Hämeen Yrittäjien puheenjohtaja toimitusjohtaja Kai Lindell puhui yrittäjien asemasta valtion ensi vuoden tulo- ja menoarviossa. Hän muistutti alkuun, että tullitilaston ja muiden samantapaisten sotkujen valossa Suomen talouden kokonaiskuva ei ole niin huono kuin on luultu. ”Se on paljon huonompi”, hän ryyditti viime aikojen keskustelua.

Toimitusjohtaja Lindell vaatikin jyrkempää julkisten menojen hillitsemistä, joihin ei tähänastisin keinoin vielä ole pystytty.

”Todelliset byrokratian vähentämistalkoot onnistuvat vain karsimalla julkiyhteisön toimintoja.”

Hallitus näyttää Lindellin mukaan lunastavan joitakin lupauksiaan yritystoiminnan edistämiseksi. Yhteisöverokanta alenee jo vuonna 1990 aiemmin suunnitellun 45 prosentin sijasta 42 prosenttiin.

”Marginaaliverotuksen lievä alentaminen ja liikevaihtoveron korottaminen sen sijaan ovat ilmeisen tarkoituksenmukaisia pyrkimyksiä siirtää verotuksen painopistettä välilliseen verotukseen. Tähän suuntaan myös Suomen Yrittäjien Keskusliitto on halunnut sitä vietäväksi”, sanoi toimitusjohtaja Lindell.

Seurahuoneen sali täyttyi ääriään myöten yrittäjäjuhlassa, jossa tunnelmaa olivat musiikilla virittämässä Veera Parko ja Juha Jääskeläinen.

Vuoden yrittäjäpalkinnon ja yrittäjäristit jakanut toimitusjohtaja Kyösti Vehmas sai vastaanottaa Someron Yrittäjien standaarin kiitokseksi hyvästä yhteistyöstä yhdistyksen ja Kanta-Hämeen Yrittäjien välillä. Taloudellisen katsauksen tilaisuudessa esitti yrityspankkiiri Ritva Ilvesniemi.