Someron terveyskeskuksessa on kärsitty lääkäripulaa. Vakinaisia lääkäreitä on vain kaksi. Viittä virkaa hoidetaan sijaisilla.

Lääkärinvastaanotolle on ollut 3–4 viikon jonot ja päivystyksessä on ollut ruuhkaa. Terveyskeskuksessa on etsitty keinoja, miten helpottaa tilannetta.

Marraskuun alussa Someron terveyskeskuksen lääkärin päivystysajat lyhenevät, sairaanhoitajia otetaan avuksi ja kokeillaan myös kiirevastaanottoa.

Kiirevastaanotto on lääkärivastaanoton ja päivystyksen välimuoto. Hoitaja tekee hoidontarpeen arvioinnin ja potilaat tulevat autetuiksi lyhyellä vastaanottoajalla. Tarkoituksena on seuloa joukosta ne potilaat, jotka eivät tarvitse välitöntä päivystyksellistä lääkärikäyntiä, mutta eivät pysty vaivansa vuoksi odottamaan normaalia vastaanottoaikaa.

Kiirevastaanotolla koetetaan helpottaa päivystyksen ruuhkaa. Kiirevastaanotto on lääkärivastaanoton ja päivystyksen välimuoto.

Hoitaja ohjaa sinne henkilöt, jotka eivät tarvitse välitöntä päivystyksellistä lääkärikäyntiä, mutta eivät pysty odottamaan vaivansa vuoksi normaalia vastaanottoaikaa.

Kun tuntee, että jokin on vialla, niin kolme viikkoa on pitkä aika odotella lääkärille pääsyä.