Kirja käteen ja lukemaan

0
Kirjan kannet auki ja lukemaan.

Lukeminen on jäänyt harrastuksena paitsioon. Kirjan äärelle keskitytään harvemmin kuin monien muiden harrastusten.

Lukemista pidetään yksinäisenä puuhana. Mutta mitä jos vaikka ystävä- tai työporukka selaisi saman kirjan ja sitten vaihdettaisiin mielipiteitä, mitä tunteita kirja herätti ja kilahtiko päässä mikään. Vähän samalla tavalla kuin jaetaan kokemuksia elokuvista ja televisio-ohjelmista. Lukemisesta tulisi yhteisöllistä puuhaa ja ehkä lukemisharrastuskin hieman viriäisi.

Pienille lapsille kannattaa lukea. Tutkimusten mukaan kotona lukeminen vaikuttaa lapsen tulevaan menestykseen enemmän kuin vanhempien tausta.

Lapselle lukemisella on yhteys parempaan koulumenestykseen ja koulumyönteisyyteen. Saksalaisen lukututkimuksen mukaan kouluun meni mielellään 83 prosenttia niistä lapsista, joille luettiin päivittäin, mutta vain 43 prosenttia lapsista, joille luettiin harvoin.

Sanavarasto kasvaa ja monipuolistuu. Mielikuvitus, eläytymiskyky ja empaattisuus vahvistuvat.

Luetaan vieri vieressä tarinoita.