Päivä toisessa koulussa -projekti toi lietolaiset Somerolle leikkimään ja pelaamaan englanniksi

0
Englanninkieliseen pelaamiseen käytettiin muun muassa kärpäslätkiä.
Opettajat Pekka Vasara, Salla Ojala ja Milla Nikander poseerasivat Hiidenlinnan sisääntulon edessä.

Somerolaisoppilaat ovat tänä syksynä päässeet kokeilemaan, miltä tuntuu Päivä toisessa koulussa. Projekti on yli kuntarajojen ulottuva yhteistyömalli Someron ja Liedon välillä.

– Ideana on tarjota sekä oppilaille että opettajille mahdollisuus oppia toisen koulun kulttuurista asioita, joita voidaan soveltaa ja hyödyntää omassa koulutyössä, kertoo pedagoginen tutor Maarit Laurento .

Tutoropettajalla tarkoitetaan opettajaa, joka ohjaa digitaalisuuden ja uuden pedagogiikan käyttökelpoiseen hyödyntämiseen.

Laurennon vastuualueena on erilaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus yhdessä muiden opettajien kanssa. Lisäksi hän auttaa opetussuunnitelman toimeenpanossa, osallistuu paikalliseen ja kuntarajat ylittävään verkosto- ja kehittämistoimintaan sekä etsii, kokeilee ja kehittää uusia pedagogisia ratkaisuja.

– Tulevaisuuden opettajuus pohjautuu monipuoliseen ja laaja-alaiseen pedagogiseen osaamiseen, digitaalisten menetelmien hyödyntämiseen, yhdessä tekemiseen, uuden luomiseen sekä itsensä ja työyhteisön kehittämiseen.

Laurennon lisäksi Somerolla toimii kolme digi-tutoria: Heikki Tuominen, Tero Hovila ja Olli Lehto .

Joensuun koulun viides luokka vieraili jo keväällä projektin puitteissa Liedon Loukinaisten koulussa ja osallistui muun muassa bändiopetukseen sekä kävi tutustumassa historialliseen Liedon Vanhalinnan alueeseen.

Liedosta vastavierailulle saapui nyt syksyllä Oinasjärven kouluun Loukinaisten kakkosluokka.

– Vieraiden joukossa oli 22 oppilasta, heidän luokanopettajansa Milla Nikander sekä koulun rehtori Pekka Vasara . Vieraat tulivat tutustumaan kyläkoulun tapaan opettaa varhennettua englantia ja tietenkin muutenkin kouluun ja kouluyhteisöön, kertoo luokanopettaja Salla Ojala .

Englanninopettaja Marketta Säde kertoo, että Somerolla alkoi nyt syksyllä varhennettu A1-kielen opetus.

– Ekaluokkalaiset aloittivat englannin opiskelun yhdellä vuosiviikkotunnilla ja tämä jatkuu myös toisella luokalla.

Valtakunnallisesti kaikki ekaluokkalaiset aloittavat A1-kielen opiskelun viimeistään keväällä 2020.

– Opetus on toiminnallista, paljon lauluja, loruja ja leikkejä, joiden avulla sanoja ja fraaseja opetellaan. Kirjoja ei käytetä.

– Somerolla on oma opettajista koostuva tiimi, joka on kouluttanut ja antanut käytännön apua luokanopettajille, jotka opettavat englantia, Säde kertoo.

Lietolaisvieraiden saavuttua varhennetun englannin tunti siirrettiin Oinasjärvellä poikkeuksellisesti koulun liikuntasaliin.

– Näin saimme kaikki mahtumaan yhteisiin tiloihin. Saliin oli rakennettu kymmenen erilaista toimintapistettä, joissa oli kertausta jo opeteltuihin englannin kielen väreihin ja numeroihin. Työskentelypisteillä hypättiin ruutua, heitettiin noppia, pelattiin twisteria ja huidottiin kärpäslätkilläkin ja harjoiteltiin samalla englannin kieltä. Työpisteisiin sekoitettiin sujuvasti oppilaita ja orastavia ystävyyksiäkin pistetyön aikana jo solmittiin, kertoo Salla Ojala.

– Aktiivisen kielen tunnin jälkeen saimme seurata kuudennen luokan oppilaiden meille tekemää satunäytelmää, joka loi sopivasti aasinsillan vierailuumme Hiidenlinnaan.

– Aurinko paistoi ja kuulas syysilma antoi parasta antiaan, kun kiertelimme Hiidenlinnan alueella ja linnassa. Lapset nauttivat niin linnan huikeista käsityötaidonnäytteistä kuin pihojen moderneista ajanviettopaikoistakin seikkailuratoineen, jätteineen, pomppulinnoineen ja skeittiramppeineen. Hiidenlinnassa menneisyys ja nykyisyys kohtaavat upeasti ja tekemistä riittää aivan jokaiselle.

– Päivän päätteeksi saattelimme vieraat linja-autolle iloisin mielin ja kaikki tuntuivat kovin tyytyväiseltä Somerolla vietettyyn päivään, Salla Ojala iloitsee.