Somerolla on ensirekisteröity tänä vuonna 82 henkilöautoa

0

Suomessa ensirekisteröitiin syyskuussa 8 436 henkilöautoa. Määrä on 29,1 prosenttia viime vuoden syyskuuta suurempi.

Suurta kasvua selittää viime vuoden syyskuun rekisteröintinotkahdus, joka johtui voimaan astuneesta päästöjen ja kulutuksen mittaustavan muutoksesta eli niin sanotun WLTP-mittauksen käyttöönotosta. Uusia henkilöautoja on alkuvuoden aikana rekisteröity 87 929, joka on 10,0 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden tammi-syyskuussa.

Tiedot ilmenevät Traficomin tilastoista. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom syntyi vuoden alussa, kun Viestintävirasto, Trafi sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistyvät.

Somerolla henkilöautojen ensirekisteröintejä on tänä vuonna tehty 82 kappaletta.

Bensiinikäyttöisiä niistä on 66 kappaletta ja diesel-käyttöisiä 11 kappaletta. Sähköllä uusista autoista kulkee kaksi kappaletta ja maakaasulla (CNG) yksi. Kaksi autoista on bensiini/sähkö-käyttöisiä (ladattava hybridi).

Somerolla on liikennekäytössä olevia henkilöautoja yhteensä 5  484 kappaletta.

Liikennepolttoaineiden kulutus on pienentynyt

Uusien autojen polttoaineenkulutuksen aleneminen on viime vuosina vähentänyt moottoribensiinin kysyntää. Moottoribensiiniä on Tilastokeskuksen mukaan myyty tammi-elokuussa noin 2,2 prosenttia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän.

Myös dieselpolttonesteen myynti on alentunut noin 1,2 prosenttia viime vuoteen nähden. Tieliikenteessä käytettävästi dieselpolttonesteestä suurin osa – noin kolme neljännestä – käytetään kuorma-, linja- ja pakettiautoliikenteessä ja noin neljännes henkilöautoliikenteessä. Dieselpolttonesteen kysynnän väheneminen johtuu ensisijaisesti tavaraliikenteen suoritteen vähenemisestä viime vuoteen verrattuna.

Uusien autojen polttoaineenkulutuksen aleneminen näkyy myös ensirekisteröityjen henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen alenemisena. Tänä vuonna ensirekisteröityjen autojen hiilidioksidipäästöt ovat uudella WLTP-mittaustavalla mitattuna olleet noin 141,2 g/km. NEDC-mittaustasolla ilmaistuna keskipäästöt ovat 118,0 g/km. Päästöjen määrä on vähentynyt selvästi, sillä vielä vuonna 2010 keskipäästöt olivat 149,6 g/km ja vuonna 2015 keskimäärin 123,6 g/km.

Vuonna 2018 uusien autojen keskipäästöt laskivat 117,4 grammaan kilometrille, koska viime vuonna toteutettu romutuspalkkio lisäsi vähäpäästöisten autojen kysyntää. Romutuspalkkiossa uuden auton hankinnassa päästörajana oli 110 g/km. Ilman romutuspalkkiota viime vuonna ensirekisteröityjen autojen keskipäästöt olisivat olleet 118,4 g/km. Romutuspalkkiokampanjan aikana kierrätettiin noin 6 700 elinkaarensa päässä ollutta autoa, jotka korvautuivat autoilla, joiden keskipäästöt olivat 100,1 g/km. Romutuspalkkiossa kierrätettyjen vanhojen autojen keskipäästöt olivat keskimäärin 169,6 g/km. Romutuspalkkio olisikin syytä ensi vuonna uusia, jotta autokannan uusiutumista voitaisiin nopeuttaa.