Someron työttömyysprosentti on 6,2

0

Someron työttömyysprosentti on nyt 6,2. Kuntien väliset erot työttömyydessä ovat merkittäviä Varsinais-Suomessa.

Työttömyysprosentti on korkein Turussa (10,5 %) ja alin Ruskolla (3,4 %).

Verrattuna koko maan tasoon (8,6 %) on työttömyysaste sitä alempi 25 varsinaissuomalaisessa kunnassa. Vain Salon ja Turun kaupungeissa työttömyys on maan keskitasoa korkeampi. Yli puolessa kunnista työttömyys jää alle 7 prosentin tason.

Nuorten työttömyys väheni vuotta aiemmasta 13 kunnassa. Somerolla oli syyskuussa työttömänä 28 alle 25-vuotiasta. Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 112.

Työttömien määrä väheni naisten kohdalta lähes kaikissa kunnissa, mutta miesten kohdalla määrä kasvoi yhdeksässä kunnassa. Someron työttömistä työnhakijoista oli syyskuun lopussa miehiä 121 ja naisia 108.

Pitkäaikaistyöttömien määrä väheni vuoden takaiseen verrattuna lähes kaikissa kunnissa, Somerolla heitä oli 52.

Somerolla oli kuunvaihteessa yhteensä 229 työtöntä työnhakijaa. Viime vuonna vastaavaan aikaan heitä oli lähes 30 enemmän eli 256.

Työttömistä työnhakijoista oli lomautettuna kuun vaihteessa 12.

Avoimia työpaikkoja oli kuun vaihtuessa 24 eli 12 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Varsinais­Suomen työ­ ja elinkeino­toimistossa oli syyskuun lopussa yhteensä 18 100 työtöntä työnhakijaa. Syyskuun aikana työttömien määrä yleensä vähenee, nyt 1 300 henkilöllä.

Vuotta aiemmasta työttömien määrä väheni 9 prosentilla eli 1 700 henkilöllä. Koko maassa työttömien määrä väheni tätä hitaampaa tahtia (­3 %).

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa Varsinais­Suomessa 7,9 prosenttia, mikä on 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (8,6 %).

Se on nyt ensi kertaa Varsinais­Suomessa pienempi kuin esimerkiksi Uudellamaalla.

Syyskuussa työttömien määrä väheni viime vuodesta kaikissa Varsinais­Suomen seutukunnissa. Ripeimmin työttömyys aleni Turunmaan saaristossa (­12%), kun Loimaan seudulla ja Vakka­Suomessa työttömien määrä oli 2 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste oli korkein Salon seutukunnassa (9,0 %) sekä Turun kaupungissa (10,5 %). Pienin työttömyysaste oli Vakka­Suomessa (5,0 %) sekä kunnista Ruskolla (3,4 %).

Syyskuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla alueen työ- ja elinkeinotoimistossa 4 700 kappaletta eli 9 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut 15 300 kappaletta eli 2 200 (17 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna syyskuun aikana 8 700, joista 5 800 oli uusia, syyskuun aikana avautuneita työpaikkoja.

Vuotta aiempaan verrattuna työvoiman kysyntä oli syyskuussa vilkkaampaa useimmilla aloilla. Erityisasiantuntijoiden kysyntä on kasvanut eli korkeasti koulutettuja osaajia tarvitaan. Myös rakentamisessa kysyntä oli edelleen vireätä. Lisäksi siivouksessa, logistiikka­alan, sosiaali­terveysalan, majoitus­ ja ravitsemusalan sekä monissa muissa palvelualan ja teollisuuden tehtävissä oli työtä tarjolla enemmän kuin aikoihin.

Kuluvan vuoden tammi­kesäkuussa tuli uusia avoimia työpaikkoja tarjolle ennätykselliset 35 000 kappaletta Varsinais­-Suomessa. Näistä 16 500 oli kestoltaan yli 12 kuukautta ja 3 800 oli kestoltaan puolesta vuodesta vuoteen. Eli uusista työpaikoista 58 prosentissa työsuhteen kesto on ollut yli puoli vuotta.

Työsuhteen kesto on ollut alle 3 kuukautta 22 prosentissa uusista avoimista työpaikoista.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksesta huomautetaan, että alle kahden viikon mittaisia työsuhteita näistä oli 700 kappaletta, eli 2 prosenttia kaikista avoimista työpaikoista.