Tieremontti valmistui yli Häntälän notkon

0
Paavo teräväisen maatilan kohdalla tie oikeni ja myös loiveni. korkeuseroa pohjalta pellolle on 20 metriä. Saman verran kuin Teeriharjun notkossa ja Murronkulmalla.

Haltiantie Häntälän notkomaisemassa kohosi tänä vuonna kuin yllättäen suurimmaksi tienrakennuskohteeksi Somerolla.

Pärnämäentie painii Haltiantien kanssa samassa, noin 200 000 kustannusluokassa. Varsinaisen tienrakentamisen osuus oli Pärnämäentiellä kuitenkin Haltiantietä pienempi, sillä kevyen liikenteen väylän ja tielinjamuutosten kokonaissummaan sisältyi Pärnämäellä myös muun muassa valaistus.

Kunnostushankeen suunnittelija, tieisäntä Sakari Seppälä toteaa työn olleen vaativa ja samalla moniosainen. Hän on hyvillään siitä, että kaikki saatiin toteutettua valtion avustusohjelman puitteissa.

– Tien perusparannuksen lisäksi oli otettava huomioon kantavuuden ja näkemien parantaminen, oikaisut, silta, uudet liittymät, savimaa ja notko. Lisäksi oli Natura-selvitykset ympäristökeskuksen kanssa, sillä kyse on perinnemaisemasta. Geotekninen toimisto teki kairaukset, eli kaikkiaan liikuttiin yksityistiepuolella äärirajoilla.

Valtionavustusta hanke sai noin 68 prosenttia kustannuksista. Kaupungin avustus oli 20 prosenttia.

– Kymmenen osakkaan tiekunnalta on rohkea teko, että tällainen on saatu rakennettua. Avustuksista huolimatta yksittäisille tienkäyttäjille kertyy vielä maksettavaa, Sakari Seppälä muistuttaa.

Teiden kunnossapito vaatii työhön ryhtymistä

– Paljon valitetaan teiden huonosta kunnosta, mutta se ei riitä, jos itse ei ole valmis tekemään niiden eteen jotakin. Tämä koskee niin valtion ja kuntien teitä, kuin myös yksityisteitä.

Haltiantien varrella, aivan ahteen reunalla lypsykarjatilaa pitävä Paavo Teräväinen perustelee tienpidon merkitystä liikkumisen mahdollisuudella. Että joka puolella, syrjempänäkin kylillä, voi asua, olla ja yrittää.

Maksajia ei ole paljon, mutta heitä ilman tienpito ei toimi. Teräväinen toteaa, että monissa tapauksissa jo ojien kaivuu ja perkaus viiden vuoden välein riittäisi saamaan tiet parempaan kuntoon. Kaikki on kiinni yhteistyöstä ja työhön ryhtymisestä.

– 20 vuotta tämä on ollut ajatuksissa, hakemukset lähtivät vuoden vaihteessa. Suunnittelujen osuus oli 10 000 euroa, toteuttamiskustannukset 210 000. Hanke on tiekunnalle iso ja osakkaiden omarahoitusosuus on euromääräisesti suuri.

Hannu Nokka muistaa notkon pettäneen aikaisemmin joka kevät. Savi pursui tien läpi, eikä siitä voinut ajaa millään isommalla kalustolla. Moni auto on mennyt notkoon. Aina ei ole päässyt edes hiekoittamaan

Korjauksen tuloksena tiellä pystyy kulkemaan myös raskas liikenne. Navigaattorien yleistyttyä rekkaliikenne on löytänyt reitille yhä useammin. Valmiiksi tie voidaan ilmoittaa parisen viikon päästä, kunhan kaiteet ja varoitusmerkit ovat paikoillaan.

Alla 50 metriä silkkaa savea


Maisema Teräväisen talon nurkalta on komea. Sitä Paavo Teräväinenkin kertoo ihailleensa jo lapsesta asti. Perinnebiotooppi teetti työlle omat vaatimuksensa. Teräväinen haluaisi, että vastapäätä oleva rinne vihertäisi jo kuten ennenkin.

Tien vierustan männyt tarjoavat luontaisen paalutuksen. Niitä kannattaa varjella, sillä savimaa on herkkä lähtemään liikkeelle. Liikkumista on torjuttu notkon kohdalta myös tien alla olevalla geoverkolla. Salaojitukset on tehty viistottain tiehen nähden, sillä kohtisuorien imuojien mukaisesti tiepohjaa ei voi lähteä pätkimään.

Pääurakoitsijana oli Somersora Oy. Olli Raitanen kertoo työn sujuneen hyvin, vain sateita pelättiin. Kolmen viikon ajan työssä oli kahdesta viiteen miestä sekä 15, 20 ja 30 tonnin kaivinkoneet.

– Notkon kohta on erityinen ja vyöryntävaara on aina olemassa. Siksi tänne tehtiin kaivoja, 150 millin putket ja kunnon sorastukset. Sade keskeyttää työt tunnin kuluessa alkamisesta, kun maa tulee liian liukkaaksi koneille.

Työmaavalvojana oli tieisäntä Timo Roto. Tilien lisäksi hän hoitelee myös yksiköintiä.

Tien leveys on ojineen noin yhdeksän metriä, ojien reunat tehtiin loiviksi. Kohtaamispaikkoja tuli parin-kolmensadan metrin välein.

– Savi teettää töitä, mutta on sitä toisaalta helppo kaivaakin. Vain yksi kivi löytyi. Kaivurikuskit kuljettivat sitä mukanaan, sillä kiveä vasten kauhat saa kolisteltua puhtaaksi, Paavo Teräväinen naurahtaa.

Haltiantie tuli kuntoon koko 2250 metrin matkaltaan. Moni asia tähtää tulevaisuuteen, myös omalla tilalla.

Navetassa on noin 70 lypsävää. Suunnitelmat odottavat määrän nostamista 180:aan. Eläinyksikköjen määräksi tulisi noin 300. Maatalousyhtymässä on mukana tytär Heini Teräväinen.