Vuonna 2009: Ohikulkutien ja Härkätien risteykseen liikenneympyrä

0
Risteykseen rakennetaan tulevaisuudessa liikenneympyrä.

Somero-lehti 2.10.2009

Teksti Kira Kauppi

Siwan viereiselle pellolle kaavailtu liiketilojen rakentaminen edellyttää nyt myös liikennemuutoksia. Turvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden takaamiseksi vaihtoehtoina on rakentaa ohikulkutien ja Härkätien risteykseen joko liikenneympyrä tai liikennevalot. Kaupunki on päätynyt liikenneympyrävaihtoehtoon. Samalla on katsottu aiheelliseksi muuttaa pätkä Heikintiestä pelkästään kevyenliikenteen käyttöön.

Perusteluina kevyen liikenteen väylälle on, että kyseinen osuus Heikintiestä on varsin vilkkaasti koululaisten liikennöimä, jolloin turvallisuusriskit kasvavat, kun tiellä liikkuu myös paljon autoilijoita. Näin ollen Heikintie muutetaan kevyen liikenteen väyläksi aina Rengastien risteyksestä hammaslääkärille saakka. Uusi väylä moottoriajoneuvoille rakennetaan Härkätien ja Heikintien välisen puistoalueen läpi.

Liikennemuutosten rakentaminen alkaa, kun ohikulkutien viereiselle pellolle rakentamisesta on saatu kaava. Ympäristölautakunnan hyväksymä uusi ehdotus hanketta koskevaksi kaavaluonnokseksi on esillä kahden viikon ajan kaupungintalolla rakennustoimiston ilmoitustaululla.