Vuoteen 2027 ulottuvat Someron koulujen oppilasennusteet osoittavat, että oppilaiden määrä laskee roimasti tulevina vuosina. Alakoulujen oppilasmäärä putoaisi nykyisestä 153:lla ja yläkoulun 55 oppilaalla lukuvuoteen 2026–2027. Jo seitsemässä vuodessa pudotus olisi ala- ja yläkoulun osalta 208 henkeä. Se tarkoittaisi, että oppilaita olisi liki neljäsosa vähemmän kuin nyt.

Luvut ovat suuntaa antavia. Muuttoa Somerolle ja täältä pois voi tapahtua. Vauvabuumeistakaan ei voi tietää.

– Mutta ei siitä mihinkään pääse, että oppilasmäärän lasku on iso ja valitettava. Se osoittaa, että jotain ratkaisuja on tehtävä, toteaa sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm.

Hän toppuuttelee, ettei päätöksiä kannata kiirehtiä eikä tehdä hutiloiden. Mäkelä-Rönnholm laskee, etteivät muutokset olisi nopealla aikataululla käytännössä mahdollisiakaan. Esimerkiksi opetuksen ja oppilaiden siirto kouluista toiseen vaatii monia toimenpiteitä, eikä tilaakaan ole tarjolla ennen remontteja ja investointeja.

Sivistysjohtaja ei ota vielä kantaa, mitkä ratkaisut olisivat hänestä parhaita, vaan odottaa tarkempaa selvitystyötä, vaihtoehtojen puntarointia, kouluverkkoselvityksen valmistumista ja sen läpikäyntiä. Siihen liittyy muun muassa työpajoja joulukuussa. Sivistysjohtaja haluaa, että lapsia, nuoria, huoltajia, luottamus- ja virkamiehiä kuullaan ja heidän mielipiteensä huomioidaan.

– Nopeita ratkaisuja ei ole mahdollista tehdä. Tarvitaan yhteistyötä ja aikaa, jotta saadaan hyvät ratkaisut tehtyä ja kunta pysymään lapsiystävällisenä, muistuttaa sivistysjohtaja Mäkelä-Rönnholm.

Someron neljässä alakoulussa, Joensuussa, Kirkonmäellä, Oinasjärvellä ja Pitkäjärvellä, opiskelee nyt 531 lasta. Ennusteen mukaan oppilaita olisi alakouluissa enää 378 lukuvuonna 2026–2027.

Eniten pudotusta on Joensuun koululla. Nyt koulussa on 302 oppilasta ja 208 lukuvuonna 2026–2027. Se tarkoittaa, että seitsemän vuoden päästä koululaisia olisi 30 prosenttia vähemmän kuin tällä hetkellä.

Jo ensi vuonna Joensuun koulussa olisi lapsia alle 300:a eli 292. Sen jälkeen vähennystä tapahtuisi 5–28 oppilaan vuosivauhtia.

Kirkonmäen koulun lapsijoukon arvioidaan laskevan 138:sta 97:ään seitsemässä vuodessa. Ensi vuonna oltaisiin vielä suunnilleen samassa kuin nyt ja sen jälkeen vähenemistä syntyisi 2–11 oppilaan vuosivauhtia.

Parhaiten selviäisi Pitkäjärven koulu. Siellä on tänä lukuvuonna 46 oppilasta. Ensi vuoteen nousua on 52 oppilaaseen. Viidenkymmenen oppilaan tietämillä pysyttäisiin 2025:een saakka. Sen jälkeen tulisi hieman pudotusta ja lukuvuonna 2026–2027 oppilaita olisi Pitkäjärven alakoulussa 40.

Oinasjärvellä on nyt 45 alakoululaista. Ensi lukukautena tiputtaisiin jo 37:ään ja sen jälkeen kieputtaisiin useampi vuosi 40:n oppilaan tietämillä. Ennusteen viimeisenä lukuvuotena oppilaita olisi 33.

yläkoulussa oppilaita on nyt 318, ennusteen mukaan ensi vuonna 290 ja sitä seuraavana 297. Vuoden 2022 syksyllä tulisi pudotus 267:ään ja 250 oppilaaseen syksyllä 2024. Sen jälkeen palataan takaisin päälle 260 nuoren.