Kaupunki satsaa henkilöstönsä tyytyväisyyteen. Muutama viikko sitten Virpi Nieminen aloitti henkilöstöpäällikkönä. Pesti on määräaikainen ja kestää näillä näkymin vuoden 2020 loppuun.

Someron kaupungin ensi vuoden talousarvioesitys lupaa palvelutason säilyvän, vaikka väki vähenee ja veroeuroja on käytettävissä niukemmin kuin menneinä vuosina.

Uutta on sähköinen ajanvaraus terveyskeskukseen ja hammashuoltoon. Hulevesijärjestelmän parantamista ja laajentamista jatketaan, samoin kevyenliikenteenväylien rakentamista.

Kuntalaisten asiointia halutaan helpottaa panostamalla sähköisten palvelujen kehittämiseen.

Lisäkäsiä on luvassa kotihoitoon, nuorten starttipajaan ja avoimen päiväkodin kerhotoimintaan. Kaupungin henkilöstön jaksamista autetaan määräaikaisella henkilöstösihteerillä.

Säästöliekillä on elettävä useampi vuosi. Tarvitaan rakenteellisia muutoksia.

On selvitettävä, millainen kouluverkko on ihanteellisin lapsiystävälliselle Somerolle. Päättäjien on tehtävä ensi vuonna päätös, mitä opetusta annetaan keskustassa ja kyläkouluilla, mitä alakouluissa ja mitä koulukeskuksessa.

Vaikka kouluverkon kohtalo ratkeaa ensi vuonna, niin muutoksia pystytään toteuttamaan pääasiassa vasta lukuvuoden 2022–2023 aikana.

Ensi vuonna tulee päättää myös, mitä tehdään kaupungin liikuntapalveluiden kanssa. Mietittävä on, siirtääkö vuonna 1995 Someron Liikunnan hoitoon annetut palvelut takaisin kunnalle.

Liikuntapalvelut pitää kilpailuttaa, jos kaupunki haluaa jatkaa nykyisellä mallilla vuoden 2021 jälkeen. Ilman kilpailutusta ei Someron Liikunnan järjestämiä liikuntapalveluita voida jatkaa.

Palvelut säilyvät, rakenteellisia muutoksia tarvitaan
Kaupungin ensi vuoden budjettiesityksessä ei ole suuria yksittäisiä panostuksia tai investointeja, kuten aikoinaan Kiiruun koulukeskus tai Uimahalli Loiske.
Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen tähdentää talousarvioesityksen sisältävän silti kehitysjuttuja. Niillä halutaan ohjata toteuttamaan asioiden tarkempaa seurantaa, mutta myös helpottaa kuntalaisten asiointia.
Ensi vuonna terveyskeskuksessa ja hammashuollossa otetaan käyttöön sähköinen ajanvaraus.
Digipalveluita kehitetään, jotta kuntalaisilta onnistuu paremmin sähköinen asiointi; palveluita voi nykyistä enemmän hoitaa sähköisillä lomakkeilla. Kaupungin kotisivuja kehitetään, jotta ne palvelisivat paremmin kaikkia kuntalaisia.
Kaupungin organisaation sisäinen kehittäminen ja työyhteisökulttuurin muuttaminen toimivammaksi jatkuu, jotta asioihin voidaan puuttua ajoissa. Tällä katsotaan saavutettavan kaupungin strategian mukaisia tavoitteita.
Esimiehille tuotetaan enemmän tietoa johtamisen tueksi, esimerkiksi ajantasaista tietoa taloudesta ja palveluiden käytöstä.
Kehitystyötä ja henkilöstön hyvinvointia edesauttaa kaupunkiin palkattu henkilöstösihteeri. Määräaikaisuus alkoi muutama viikko sitten ja jatkuu näillä näkymin ensi vuoden loppuun.
Kotihoitoon palkataan hoitaja ja sairaanhoitaja, nuorisotoimeen starttipajaohjaaja ja puolen vuoden määräaikainen lastenhoitaja avoimen päiväkodin kerhotoimintaan. Lisäksi vähennetään neljä määräaikaista koulunkäynninohjaajaa ja yksi määräaikainen opettaja syksystä 2020.
Investointien osalta on tulossa hillitty vuosi. Hammashoitolan ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen on suurin investointi. Sen kustannukset ovat 350 000 euroa. Samansuuruisella summalla parannetaan ja laajennetaan hulevesijärjestelmää.
Teiden rakentamiseen ja peruskorjaukseen sekä liikenneturvallisuuden parantamiseen on varattu ensi vuodelle 300 000 euroa. Kevyenliikenteenväyliä rakennetaan muun muassa Turuntielle välille Rankkulantie–Rautela. Ensi vuoden summa on runsas puoli miljoonaa.
Mäkelän alueen kunnallistekniikan suunnitteluun ja toteutukseen on varattu 0,8 miljoonaa euroa, ensi vuonna 350 000 ja seuraavana 450 000 euroa.
Kaupunginjohtaja sanoo, että säästölinjasta huolimatta Someron palvelutaso säilyy nykyisellään eli laadukkaana. Kunnan lainamäärä asukasta kohden on vielä maltillinen, noin 2 500 euroa.
Sami Suikkanen muistuttaa, että kaupungin tulisi pysyä taloudenpidossa samalla tasolla useampi vuosi. Jatkossakin tarvitaan säästäväistä otetta, joka Somerolla on aiemminkin onnistunut.
Siihen pyritään tulevilla isoilla rakenteellisilla muutoksilla, kuten palveluverkkoratkaisuilla ja oppimisympäristöselvityksellä.
Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen laskee koulupuolella olevan kaksi päävaihtoehtoa. Joko kaikki alakoulujen toiminnot keskitetään Someron keskustaan tai ensimmäiset ja toiset luokat, eskari ja varhaiskasvatus jätetään Oinasjärven ja Pitkäjärven alakoulujen yhteyteen, ja 3–6-luokat siirretään keskustaan.
Sitäkin mietitään, voiko jatkaa nykyisellä järjestelmällä, tai että vitos- ja kutosluokat kerätään oppimaan keskustaan. Kahta viimeksi mainittua vaihtoehtoa kaupunginjohtaja ei pidä nykyisessä taloudellisessa tilanteessa mahdollisena.
Suikkanen laskee, että kouluverkon tarkastelu aloitetaan luottamustoimielimissä ensi vuoden alkupuoliskolla. Tarkoitus on, että päätös kouluverkosta tehdään ensi vuonna.
– Aikaisintaan 2021 voidaan tehdä jotain muutoksia, mutta vasta lukuvuonna 2022–2023 voidaan tehdä päätösten vaatimia siirtoja, toteaa kaupunginjohtaja sivistyspuolen asiantuntijoiden arviot, miten saada tilat nykyistä tehokkaampaan käyttöön.
Kaupunginjohtajasta myös liikuntatoimea on tarkasteltava avoimesti, jos sieltäkin pitää säästää. Hänestä toiminnan kehittämiseen nykyinen sopimusmalli on jäykkä.
Suikkanen siirtäisi liikuntapalvelujen tuottamisen Someron Liikunnalta kunnan hoidettavaksi. Kaupunginjohtaja sanoo tähän olevan perusteita. Hänestä toiminnan kehittämiseen ei tarvita väliorganisaatiota.
– Someron Liikunta hoitaa asiat hyvin, mutta jos halutaan liikuntapalvelujen oleva samalla viivalla kaupungin muiden toimintojen, menojen ja säästöjen kanssa, niin tarvitaan avoimuutta ja toimivampaa settiä.
Jos kaupunki haluaa jatkaa nykymallilla vuoden 2021 jälkeen, niin liikuntapalvelut pitää kilpailuttaa. Someron Liikunnan järjestämiä liikuntapalveluja ei voida jatkaa ilman kilpailutusta.
Kaupunginvaltuuston on tarkoitus päättää helmikuussa liikuntapalveluiden järjestämisestä. Mietinnässä on, miten jatketaan vuodesta 2021 lähtien.