Joka kolmas ei varaudu

0

Noin puolet suomalaisista ei varaudu mitenkään yllättäviin menoeriin ja tulevaisuuden rahatarpeisiin. Se on paljon, mutta onneksi sentään yli puolet. Tieto ilmenee LähiTapiolan kyselytutkimuksesta.

Suomalaiset rakentavat taloutensa puskurit monesta eri palikasta, joita ovat esimerkiksi tilisäästöt, luottokortti, sijoitukset tai asunto. Viimeksi mainitusta on nyt havaittu, että väkimäärältään harvenevilla alueilla siitä ei ole entisellä tavalla talouden puskuriksi.

Selvityksen mukaan noin kolmanneksen mielestä riittävä varakassa elämän yllättäviin tilanteisiin on kuuden kuukauden menoja vastaava summa. Vastaavasti joka kuudes pitää kuukauden menoihin varautumista riittävänä. Monille ihmisille parin, kolmen kuukauden nettopalkan suuruinen puskuri voi olla riittävä.

Sijoituksia on suhteellisesti eniten 25–34 -vuotiailla miehillä, yli 40 prosentilla. Myös saman ikäryhmän naiset ovat muita innokkaampia sijoittajia, heillä sijoituksia on silti vähemmän kuin joka kolmannella.

Huonompiin aikoihin tai yllättäviin menoreikiin varautuminen on aina järkevää.