Läheiset näkevät omaishoitajien ahdingon

0

Suomen Punainen Risti kysyi tammikuussa 2019 omaishoitajilta ja heidän läheisiltään, millaista tukea ja apua omaishoitajat tarvitsevat jaksaakseen omaishoitajan arkea. Vastauksissa korostui henkisen tuen lisäksi hyvin vahvasti käytännön apu arjen askareissa.

Suomen Punainen Risti tarjoaa omaishoitajille ryhmämuotoista vertaistukea, virkistystä, koulutuksia ja vapaaehtoisia ystäviä, jotka kyselyn perustella piristävät, tuovat toivottua vaihtelua arkeen sekä auttavat jaksamaan.

Käytännön apu jää usein jonkun läheisen, sukulaisen tai muun luottohenkilön varaan. Apua tarvitaan eniten arkisissa asioissa, kuten siivouksessa, kaupassa käynnissä ja muissa kuljetuksissa.

Sote-uudistus herättää pelon siitä, että palvelut karkaavat kauas monien omaishoitajien arjesta. Taksiuudistus on tuonut paljon haasteita tullessaan. Pahimmillaan autottoman tai ajotaidottoman omaishoitajan on hyvin hankala liikkua palvelujen luo. On kohtuutonta, jos omaishoitoperheen hoitotoimenpide tai palvelu peruuntuu taksiliikenteen ongelmien takia.

Läheiset ovat huolissaan omaishoitajan jaksamisesta, henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista, yksinäisyydestä ja siitä, miten sellaisen omaishoitajan käy, jolla ei ole yhtäkään luotettavaa läheistä apuna arjessa.

Onko yhteiskunnalla varaa unohtaa omaishoitajien tukeminen? Tutkimusten mukaan yli 70-vuotiaiden omaishoito säästää julkisia menoja keskimäärin 20 000 euroa vuodessa hoidettavaa henkilöä kohden.

Järjestöt tekevät oman osuutensa omaishoitajien tukemiseksi. Yksistään Punainen Risti tavoittaa koko Suomen alueella 5 000 omaishoitajaa. Ryhmätoimintaan osallistuu noin 500 omaishoitajaa.

Kyselyyn vastanneista Punaisen Ristin ryhmätoimintaan osallistuneista omaishoitajista 50 prosenttia kokee hyvinvointinsa parantuneen ryhmätoiminnan ansioista paljon tai erittäin paljon. 60 prosenttia kokee suhteen hoidettavaan muuttuneen myönteisemmäksi.

Jos tuen johdosta omaishoitaja jaksaa yhden vuoden pidempään omaishoitajana, voidaan säästöjen arvioida olevan vuodessa noin 5 miljoonaa euroa.

Yhdessä omaishoitajia tukemalla voimme paitsi säästää euroja, myös mahdollistaa laadukkaamman hoidon ja elämän omaishoitoperheille.

Jaana Paasonen

SPR Varsinais-Suomen piiri omaishoitajien

tukitoiminta suunnittelija

Hannele Salo

SPR Someron osaston

vapaaehtoinen